6. október patrí Európskemu dňu opatrovateliek a opatrovateľov

Tohtoročný Európsky deň opatrovateliek a opatrovateľov má za cieľ poukázať na potrebu rovnováhy v ich pracovnom a súkromnom živote, aj keď zároveň poskytujú starostlivosť inej osobe alebo osobám.
Všetkým, ktorí s láskou a rešpektom, pri zachovaní ľudských práv a ľudskej dôstojnosti opatrujú ľudí odkázaných na pomoc - deti, dospelých či seniorov, patrí veľké poďakovanie a uznanie. Ďakujeme a prajeme čoraz lepšie podmienky na výkon vašej ťažkej práce!

Pri príležitosti Európskeho dňa opatrovateliek a opatrovateľov zdieľame tlačovú správu KOS - Komory opatrovateliek Slovenska, o.z.
 

Na rovnováhe záleží!

 - v každodennom kolotoči práce, súkromného života a opatery.
 
Starostlivosť, všeobecne opatera, je súčasťou našich životov od chvíle nášho narodenia, až po obdobie, kedy sami opateru potrebujeme. Jediná istota, ktorú v živote máme je, že čas nezastavíme a nevieme dňa ani hodiny, kedy sa môžeme stať odkázanými na pomoc inej osoby.
 
Tak ako materská dovolenka reálne dovolenkou nie je, čo pochopili ľudia, až keď sa stali rodičmi, tak aj opatera nie je samozrejmosť, aj keď si ju uvedomíme, až keď sa nás bytostne dotkne.
A že to nie je prechádzka ružovou záhradou? Vie to každý, kto kvôli starostlivosti o blízkeho musel opustiť svoj ružový sad, kariéru, slobodu a ocitá sa v každodennom kolotoči starostlivosti o život niekoho iného.
 
Je to práca ako každá iná. A tak má byť chápaná. Ako PRÁCA, ktorú opatrovateľ vykonáva aj v záujme štátu, ktorého by rovnaká služba poskytnutá v zariadení stála omnoho viac.
 
Odporúčanie Rady týkajúce sa prístupu k cenovo dostupnej vysokokvalitnej dlhodobej starostlivosti[1] zdôrazňuje úlohu formálnych (platených na základe kvalifikácie) aj neformálnych opatrovateľov/liek (príbuzných) v kontexte kvalitnej dlhodobej starostlivosti. Tá chápe obe formy ako vzájomne sa doplňajúce a ovplyvňujúce. Formálna (pobytová, ambulantná alebo terénna poskytovaná obcami) poskytuje starostlivosť tam, kde neformálna stráca schopnosť/možnosť opateru poskytnúť v prirodzenom prostredí. Zároveň formálni opatrovatelia/ľky by mali byť súčasťou podporného systému pre príbuzných v ich starostlivosti o blízkeho, aby zvládali starostlivosť čo najdlhšie. Aby sami neprišli o svoje zdravie skôr ako opatrovaní, a nezaťažili už aj tak nadmieru zaťažený zdravotno-sociálny systém. 
 
Opatrovatelia/ľky sú kľúčovým prvkom v spleti služieb komplexnej starostlivosti. Len neformálni opatrovatelia/ľky zabezpečia až 80% objemu celkovej dlhodobej starostlivosti v rámci EÚ. Prevažne ženy. Mužov je v tomto sektore, ako šafránu. Zriedkaví a vzácni.
 
KOS:

Systém starostlivosti je na Slovensku príliš komplikovaný. Pravdou je, že aj veľmi nespravodlivý. Legislatíva robí deliacu čiaru medzi opatrovateľmi v zariadeniach a opatrovateľmi v domácnostiach. Spôsobuje nerovnosť prístupu k odmeňovaniu opatrovateľov/liek medzi verejnými a neverejnými poskytovateľmi. Vytvára konkurenčné prostredie. Vláda šetrí aj na neformálnych opatrovateľoch, z ktorých mnohí majú krátený príspevok na opatrovanie, alebo ho nedostanú vôbec. Odľahčovacia služba, ktorá by pomohla aspoň čiastočne rovnováhu zabezpečiť, je často nedostupná, lebo obce ju nedokážu ufinancovať. Starostlivosť o zdravie a prevencia je neznáma. Flexibilný pracovný čas, pracovné voľno, dovolenka, či termín u lekára? Ilúzia.
 
Tohtoročný Európsky deň opatrovateľov/liek má za cieľ poukázať na potrebu rovnováhy v ich pracovnom a súkromnom živote, aj keď zároveň poskytujú starostlivosť inej osobe/bám. Ich prínos pre spoločnosť je v kontexte dlhodobej starostlivosti nepopierateľný.  Zaslúžia si uznanie a  ambicióznejšie opatrenia v oblasti prístupu k primeranej zdravotnej starostlivosti, podpore zdravia a prevencii ochorení, aby sa zaistilo ich dobré duševné aj fyzické zdravie. Je iróniou, ak má opatrujúca osoba viac zdravotných ťažkostí ako prijímateľ, alebo nie je schopná poskytnúť sociálne istoty vlastnej rodine, kým opatrovanému ich dáva.
 
Je potrebné zabezpečiť, aby potreba starostlivosti a jej poskytovanie neviedla k chudobe a finančnej závislosti.

 
  
Mgr. Iveta Ždiľová
Podpredsedníčka
Komora opatrovateliek Slovenska
 
 
Viac informácií:
European Carers Day – Eurocarers