Namiesto štátu budú odídencom z Ukrajiny vyplácať finančnú podporu medzinárodné organizácie. Zohľadnia aj zdravotné postihnutie.

Odídencom z Ukrajiny na Slovensku bude minimálne počas najbližších troch mesiacov vyplácať finančné príspevky už nie štát, ale niektorá z medzinárodných organizácií: Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), Detský fond OSN (UNICEF) a Slovenský Červený kríž s podporou Medzinárodnej federácie Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC), vďaka spolupráci s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM).
Na tlačovej konferencii v stredu 27. apríla 2022 o tom informoval minister práce Milan Krajniak a zástupcovia spomínaných organizácií.
 
Ak odídenec už je poberateľom pomoci v hmotnej núdzi na Slovensku, nemusí sa znova registrovať. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR automaticky poskytne všetky údaje o poberateľoch priamo UNHCR, ktoré ich bude kontaktovať. Zmena vyplácania platí od 1.5.2022.
 
Ak odídenec už skôr požiadal o pomoc v hmotnej núdzi poskytovanú úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, nemusí o ňu špeciálne žiadať, no teraz bude dostávať finančnú podporu nie od štátu, ale od jednej z organizácií (UNHCR, UNICEF a IFRC).
 

Výška podpory:

  • 80 EUR dospelý,
  • 160 EUR dieťa do 3 rokov veku,
  • 60 EUR dieťa vo veku 3 – 18 rokov.
 
Konkrétna výška podpory závisí od počtu a veku členov rodiny (domácnosti). Maximálna výška podpory je 380 EUR mesačne.

Väčšej pomoci sa dočkajú aj niektorí Ukrajinci so zdravotným postihnutím. Na tri mesiace.

Odídenci z Ukrajiny doteraz nemali na Slovensku možnosť získať napríklad príspevok na opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. To sa teraz čiastočne zmení:
 
Ak je členom domácnosti osoba so zdravotným postihnutím (dieťa alebo dospelý),  môže jej UNICEF alebo Medzinárodná organizácia pre migráciu poskytnúť ďalšiu pomoc, ale to iba v prípade, že daná osoba potrebuje pomoc inej osoby (opatrovanie). Výška finančnej podpory pre opatrovateľa je stanovená na 508 EUR mesačne.
 
Ako presne sa bude skúmať, či je dané dieťa alebo dospelý so zdravotným postihnutím odkázané a odkázaný na pomoc inej osoby, ministerstvo nespresnilo. Uviedlo, že podmienky dohodli spomínané medzinárodné organizácie a hlavná zmluva s UNHCR bude uverejnená v Zbierke zákonov. Do konca týždňa (8.5.2022) budú podľa rezortu práce všetky podklady a detaily zo strany medzinárodných organizácií zverejnené na ich internetových stránkach.
 
Opätovná registrácia pre tých odídencov, ktorí sa doteraz na Slovensku už zaregistrovali a požiadali o dávku v hmotnej núdzi, teda nie je potrebná. Potrebná je iba v prípade, že odídenec doteraz nebol poberateľom pomoci v hmotnej núdzi, teda o ňu zatiaľ nepožiadal. Takíto odídenci môžu požiadať o registráciu buď v niektorom z veľkokapacitných centier (Žilina, Bratislava, Nitra, Michalovce, Humenné) alebo v niektorom z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.  Konkrétne miesto je určené pri dohodnutí termínu.
 
V prípade, ak nie je možné dohodnúť si termín online, dá sa dohodnúť na kontaktných miestach UNHCR a UNICEF („modrých bodoch“ v Gabčíkove, Dunajská 1376/6, 930 05 Gabčíkovo) a veľkokapacitnom centre v Bratislave na Bottovej 7 alebo v niektorom veľkokapacitnom centre.

Koľko ušetrí štát?

Podľa agentúry TASR v apríli 2022 úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatili prvé dávky pomoci v hmotnej núdzi pre ukrajinských odídencov. Podpora pre celkom 16 560 poberateľov bola vo výške  viac ako dva milióny Eur. Práve táto suma predstavuje minimálnu mesačnú úsporu štátneho rozpočtu SR v rámci trvania zmluvného vzťahu s UNHCR.

UNICEF a IOM budú počas nasledujúcich troch mesiacov podporovať tiež približne 500 detí so zdravotným postihnutím a asi 400 dospelých so zdravotným postihnutím, a to poskytnutím príspevku ľuďom, ktorí ich opatrujú. 
V tomto prípade podľa rezortu práce vzniká výhoda pre štát aj samosprávy, keďže odídenci odkázaní na pomoc druhých nebudú vyžadovať poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach, ale starostlivosť dostanú v domácom prostredí a blízkou osobou.

Čo bude po troch mesiacoch? Črtá sa aj zmena legislatívy

Finančná podpora odídencom zo strany medzinárodných organizácií je podľa ministerstva v súčasnosti nastavená na obdobie troch mesiacov, od 1. mája 2022 ako krátkodobý podporný nástroj vláde SR. 
 
Ministerstvo uviedlo, že po troch mesiacoch existuje možnosť predĺženia tejto formy pomoci, zatiaľ to však nie je isté.
 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny medzitým pripravuje zmenu legislatívy v niektorých opatreniach v sociálnej oblasti v súvislosti so situáciou na Ukrajine.
 
Zmeny sa budú týkať aj zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.
 

Tlačovú konferenciu MPSVR SR z 27.4.2022 si môžete pozrieť tu:
 

 Medzinárodná finančná pomoc odídencom z Ukrajiny pomôže aj Slovensku
 

Súvisiace odkazy: 
Medzinárodná finančná pomoc odídencom z Ukrajiny pomôže aj Slovensku - MPSVR SR (gov.sk)

Všetky informácie k postupu registrácie sú na stránke:
Emergency Cash Assistance for People Fleeing Ukraine - UNHCR Slovakia
Екстрена грошова допомога для людей, що вимушено виїжджають з України - UNHCR Slovakia
 
Ďalšie podrobnosti k tejto forme pomoci sú zverejnené aj na facebookovej stránke MPSVR SR, a to aj v ukrajinskom jazyku:
www.facebook.com/mpsvrsr