Stanovisko k plošnému zníženiu príspevkov na ubytovanie pre odídencov z Ukrajiny

Vláda Slovenskej republiky narýchlo a nečakane znižuje príspevok na ubytovanie odídencov z Ukrajiny na polovicu, pričom tak robí generalizovane a nezohľadňuje tých odídencov, ktorí majú zdravotné postihnutie alebo sú v dôchodkovom veku, a teda sú zvlášť zraniteľní a s obmedzenou schopnosťou zabezpečiť si potrebný príjem na úhradu nájomného bývania. ...

Zaostrené na deti so zdravotným znevýhodnením z Ukrajiny - stretnutie so zástupkyňami UNICEF na Slovensku

Dňa 19. októbra 2023 sme v Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím privítali riaditeľku dočasne zriadenej kancelárie UNICEF na Slovensku Michaelu Bauer, a jej kolegyne Teonu Aslanishvili a Tinu Tsertsvadze, ktoré sa špecializujú na ochranu práv dieťaťa....

UNHCR a UNICEF podporia zraniteľné skupiny utečencov na Slovensku jednorazovou pomocou na zimné potreby

UNHCR & UNICEF will support refugees with vulnerabilities in Slovakia with one-time assistance for winter needs. УВКБ ООН та ЮНІСЕФ підтримають вразливі групи біженців у Словаччині одноразовою допомогою на зимові товари ...

Rokovanie s ministerstvom práce o situácii Ukrajincov s ťažkým zdravotným postihnutím na Slovensku

Dňa 26. júla 2023 sa komisárka Zuzana Stavrovská a jej kolegyne stretli so zástupcami Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, aby prediskutovali otázky týkajúce sa podpory odídencov z Ukrajiny s ťažkým zdravotným postihnutím na Slovensku....

Stanovisko UNHCR k dobrovoľným návratom na Ukrajinu / UNCHR Position on Voluntary Returns to Ukraine

Zdieľame stanovisko UNHCR k dobrovoľným návratom na Ukrajinu z júna 2023....

Finančná pomoc na rok 2023 od UNHCR a UNICEF pre zraniteľných utečencov na Slovensku / УВКБ ООН - ЮНІСЕФ 2023 грошова допомога вразливим біженцям в Словаччині

Organizácia UNHCR zverejnila informácie o finančnej pomoci v roku 2023, ktorú bude vyplácať v súčinnosti s UNICEF....

Rok od vypuknutia vojny: ako pomáha náš úrad?

O poskytovaní pomoci odídencom z Ukrajiny, ktorí majú zdravotné postihnutie a zdržiavajú sa na území Slovenskej republiky, sme sa ako špecializovaný ombudsmanský úrad chrániaci práva osôb so zdravotným postihnutím intenzívne zaujímali od vypuknutia vojny na Ukrajine ...

Občania Ukrajiny už v bratislavskej mestskej hromadnej doprave musia platiť cestovné

Громадянам України вже доводиться платити за проїзд у громадському транспорті Братислави ...

Zmeny vo vyplácaní príspevkov pre odídencov z Ukrajiny so zdravotným postihnutím

Субсидія на підтримку гуманітарної допомоги особі з особливим захистом у зв’язку з її тяжкою інвалідністю. ...

Sumarizácia pomoci pre ľudí z Ukrajiny so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny

Можливості підтримки людей з інвалідністю з України та їхніх родин...

Opatrovateľský príspevok na deti z Ukrajiny so špecifickými potrebami (ťažké postihnutie a zdravotné problémy)

Допомога на догляд за дітьми з особливими потребами (важка форма інвалідності та проблеми зі здоров’ям)...

Ukrajinci so zdravotným postihnutím môžu požiadať o kompenzačné pomôcky

Українці з інвалідністю можуть звернутися за компенсаційною допомогою...

Podrobné informácie o peňažných príspevkoch pre deti so zdravotným postihnutím z Ukrajiny

Детальна інформація про грошові внески для дітей з інвалідністю з України...

Podmienky cestovania v Bratislave a Bratislavskom kraji pre odídencov z Ukrajiny od 1. júla 2022

Умови поїздок Братиславою та Братиславським регіоном для вихідців з України з 1 липня 2022 року. ...

Tlačová správa Ministerstva dopravy k zmenám v cestovnom pre občanov Ukrajiny na území Slovenska

Прес-реліз Мінтрансу щодо зміни тарифів для громадян України в Словаччині....

Bližšie informácie o možnostiach finančnej pomoci Ukrajincom so zdravotným postihnutím

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím inicioval stretnutia s medzinárodnými organizáciami UNICEF, IOM a UNHCR, ktoré majú vyplácať príspevky pre Ukrajincov so štatútom dočasného útočiska na Slovensku; keďže sa na náš úrad obracajú aj odídenci z Ukrajiny a žiadajú nás o bližšie informácie....

Bezplatná preprava pre občanov Ukrajiny sa od júla obmedzí

Bezplatná preprava pre občanov Ukrajiny bude platiť päť dní alebo napríklad na cesty do školy či pri hľadaní práce. Podľa zástupcu ministerstva dopravy o tom rozhodol v utorok ústredný krízový štáb....

Ukrajinci so zdravotným postihnutím zatiaľ nedostávajú prisľúbené príspevky

Reportáž o nejasnostiach okolo pomoci Ukrajincom so zdravotným postihnutím priniesol Rádiožurnál RTVS 28. mája 2022 o 18:00, v približne 16-tej minúte. Ponúkame upravený prepis textu bez niektorých nepresností....

Stretnutie s Ukrajincami v Gabčíkove / Зустріч з біженцями в Габчикові

Tím úradu komisárky dnes navštívil utečencov v ubytovni v Gabčíkove. Migračný úrad Ministerstva vnútra SR vyhovel našej žiadosti, aby sme mohli osobne utečencov informovať o našej činnosti a o možnostiach pomoci nášho úradu....

Namiesto štátu budú odídencom z Ukrajiny vyplácať finančnú podporu medzinárodné organizácie. Zohľadnia aj zdravotné postihnutie.

Odídencom z Ukrajiny na Slovensku bude minimálne počas najbližších troch mesiacov vyplácať finančné príspevky už nie štát, ale niektorá z medzinárodných organizácií: Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), Detský fond OSN (UNICEF) a Slovenský Červený kríž s podporou Medzinárodnej federácie Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC), vďaka spolupráci s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM)....

Informácie o Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím v Asistenčnom centre v Bratislave

Vo veľkokapacitnom Asistenčnom centre pomoci na Bottovej ulici 7 v Bratislave sú k dispozícii už aj informačné letáky Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, a to v slovenčine aj ukrajinčine. Asistenčné centrum pomoci zriadil Magistrát hlavného mesta Bratislava koncom marca. Na jednom mieste nájdu záujemcovia základné služby a podporu, ktoré ľudia utekajúci pred vojnou potrebujú bezprostredne po príchode do Bratislavy, aby nemuseli zažívať ďalší zbytočný stres s vyhľadávaním základných služieb a podpory hneď po príchode....

Príspevok za ubytovanie odídencov z Ukrajiny

Ministerstvo vnútra spresnilo postup, ako môžu nepodnikatelia požiadať o príspevok na ubytovanie odídencov z Ukrajiny. ...

Prehľad najnovších úprav v LEX UKRAJINA

Pripravili sme sumár aktuálnych legislatívnych úprav týkajúcich sa utečencov z Ukrajiny na Slovensku, tzv. LEX UKRAJINA....

Príručka pre ľudí pomáhajúcich Ukrajincom

Vďaka facebookovej skupine „Buddíci pre Ukrajincov v Bratislave“ vznikol dokument – príručka s praktickými informáciami pre ľudí - dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú utečencom z Ukrajiny na Slovensku, najmä v Bratislave (či už ubytovaním, sprevádzaním na úrady, hľadaním lekára a podobne). Dokument sa priebežne dopĺňa. Je možné prihlásiť sa aj na odber newsletteru s najnovšími informáciami o pomoci Ukrajincom....

Barly a gitara pre pána Leonida

Stretli sme sa s pánom Leonidom, seniorom z Charkova, ktorý sa na nás obrátil s prosbou o pomoc pri vybavovaní dokladov a ubytovania na Slovensku. Skontaktovali sme ho aj s Organizáciou muskulárnych dystrofikov, ktorí mu promptne darovali potrebné barly a balík materiálnej pomoci. ...

Usmernenie k zabezpečeniu sociálnych služieb ľuďom z Ukrajiny

Usmernenie pre VÚC, obce/mestá a poskytovateľov sociálnych služieb k zabezpečeniu bezodkladného poskytovania sociálnych služieb osobám prichádzajúcim z Ukrajiny, ktoré podali žiadosť o udelenie azylu, poskytnutie doplnkovej ochrany na území Slovenskej republiky alebo o poskytnutie dočasného útočiska....

Konzultácie pre ukrajinských onkologických pacientov

Národný onkologický ústav zriadil pre onkologických pacientov z Ukrajiny kontaktnú ambulanciu, v ktorej je dvakrát týždenne k dispozícii okrem onkológa aj ukrajinský lekár ako tlmočník....

Usmernenie MPSVR SR k poskytovaniu pomoci osobám z Ukrajiny

Usmernenie pre VÚC, obce/mestá a poskytovateľov sociálnych služieb k poskytovaniu pomoci osobám z Ukrajiny, ktorí sú odkázaní na sociálnu starostlivosť vydané Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, rozširuje okruh pomoci a pripravuje podporu pre rodiny, ktoré odišli pred existujúcim vojnovým konfliktom z Ukrajiny. ...

Návrh zákona tzv. LEX UKRAJINA

Vláda SR dňa 16. marca 2022 schválila viacero nariadení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a návrh tzv. zákona LEX UKRAJINA:...

Pomoc nevidiacim a slabozrakým utečencom

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) vyslovuje podporu Ukrajinskej asociácii nevidiacich (The Ukrainian Association of the Blind) a podáva pomocnú ruku jej členom so zrakovým postihnutím, ktorí sa nachádzajú na území SR....

Pomoc ukrajinským deťom s intelektuálnym znevýhodnením

Organizácia Špeciálne olympiády Slovensko / Special Olympics Slovakia ponúka deťom s intelektuálnym znevýhodnením z Ukrajiny, ktoré na Slovensku nachádzajú svoj nový domov, športové aktivity zadarmo....

Pomoc utečencom s nervovosvalovým ochorením

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR (OMD v SR) podáva pomocnú ruku ľuďom s nervovosvalovým ochorením, ktorí utekajú pred vojnou. ...

Pomoc pre nepočujúcich utečencov: SZP aj ANEPS

Slovenský zväz posunkujúcich vytvoril Krízový tím SZP - Ukrajina, ktorý pomáha nepočujúcim Ukrajincom, či už ich vyzdvihnúť na hranici alebo doviezť, kam bude potrebné. ...

Rodiny Ukrajincov s mentálnym postihnutím prežívajú hrozné časy, pomôžme im

"Postarať sa o člena rodiny s mentálnym postihnutím je teraz oveľa ťažšie ako kedykoľvek predtým, všetok náš čas venujeme našim milovaným, ktorí prežívajú strašnú búrku nepokojov a nedokážu pochopiť všetok chaos navôkol," napísala Koalícia VGO v žiadosti o pomoc....

Ako hovoriť o vojne s ľuďmi s mentálnym postihnutím?

O takej náročnej téme, akou je vojna, je potrebné s ľuďmi s mentálnym postihnutím hovoriť citlivo. Zdieľame materiály, ktoré do slovenského jazyka preložila Iveta Mišová zo Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR. ...

TOTO je zlý sen

TOTO je zlý sen je názov iniciatívy, ktorú rozbehla TOTO je galéria. Výťažkom z predaja výtvarných diel podporí pomoc utečencom z Ukrajiny, ktorú realizuje Človek v ohrození. Pridáva sa aj Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím - o tom, aký ťažký osud čaká ľudí so zdravotným postihnutím vo vojne, hovorí vo videu komisárka Zuzana Stavrovská, oslovila a nakrútila ju Ida Želinská. ...

Pomoc pre ľudí so sklerózou multiplex z Ukrajiny

Iniciatíva Spolu Môžeme, ktorej cieľom je spájať pacientov s diagnózou skleróza multiplex, ich príbuzných, priateľov a lekárov, ponúka pomoc a sprevádzanie utečencom z Ukrajiny, ktorí trpia týmto ochorením. Zástupcovia iniciatívy hovoria po slovensky, anglicky a rusky....

Pomoc pre rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím z Ukrajiny

AXIS Internaional Rehabilitation Center ponúka útočisko a medicínsku starostlivosť pre rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím z Ukrajiny na Slovensku....

Pomoc pre vážne choré deti z Ukrajiny

Nezisková organizácia Plamienok ponúka pomoc vážne chorým deťom, ktoré prišli na Slovensko z Ukrajiny. V rámci kapacít organizácie rada bezplatne pomôže pri domácich návštevách lekára, zdravotnej sestry a sociálneho pracovníka v mieste bydliska týchto detí v Bratislave a blízkom okolí, ponúka tiež konzultácie so psychológom a sociálnym pracovníkom pre rodičov či iných dospelých, ktorí deti sprevádzajú....