Príspevok za ubytovanie odídencov z Ukrajiny

Ministerstvo vnútra spresnilo postup, ako môžu nepodnikatelia požiadať o príspevok na ubytovanie odídencov z Ukrajiny.
Dokument s informáciami je dostupný elektronicky vo formáte pdf:
Informácie k príspevku za ubytovanie cudzinca podľa zákona o azyle - FAQ (prispevok-ubytovanie-FAQ.pdf / minv.sk)
 
 
 Informácie k príspevku za ubytovanie cudzinca podľa zákona o azyleSúvisiace odkazy:
Informácie k príspevku za ubytovanie cudzinca podľa zákona o azyle, Ministerstvo vnútra SR - Verejná správa (minv.sk)