Príručka pre ľudí pomáhajúcich Ukrajincom

Vďaka facebookovej skupine „Buddíci pre Ukrajincov v Bratislave“ vznikol dokument – príručka s praktickými informáciami pre ľudí - dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú utečencom z Ukrajiny na Slovensku, najmä v Bratislave (či už ubytovaním, sprevádzaním na úrady, hľadaním lekára a podobne). Dokument sa priebežne dopĺňa. Je možné prihlásiť sa aj na odber newsletteru s najnovšími informáciami o pomoci Ukrajincom.
Dokument je dostupný elektronicky prostredníctvom Google Docs:
Súhrnný info dokument: Buddíci a pomoc pre Ukrajincov v Bratislave - Google Docs
 
 
 Súhrnné informácie pre ľudí poskytujúcich pomoc ľuďom z Ukrajiny v Bratislave a okolíSúvisiace odkazy:
Buddíci pre Ukrajincov v Bratislave - Facebook