Pomoc pre nepočujúcich utečencov: SZP aj ANEPS

Slovenský zväz posunkujúcich vytvoril Krízový tím SZP - Ukrajina, ktorý pomáha nepočujúcim Ukrajincom, či už ich vyzdvihnúť na hranici alebo doviezť, kam bude potrebné.
Prví z veľkých skupín nepočujúcich Ukrajincov sú už v Trnave a v Bratislave, ďalší sú ešte na ceste. Viacerí z nich mali pri ceste na Slovensko veľké problémy. Niektorí pochádzajú z mesta Charkov a niektorí zo Žytomyru. V spolupráci s krízovým tímom pre nich SZP zabezpečil ubytovanie a stravu. Súčasne pre nich zabezpečili nepočujúcich koordinátorov a tlmočníkov, ktorí sú s nimi v kontakte a zaisťujú ich potreby. Vďaka nim si ukrajinskí nepočujúci vybavili dočasný pobyt na cudzineckej polícii. Tiež im vybavili SIM karty, aby mohli byť v kontakte so svojimi rodinami.
V súčasnosti hľadajú možnosti zapojenia nepočujúcich do práce a nepočujúcich detí do škôl. Najmladšie dievčatko má 4 roky. Príbeh každej rodiny, ktorá utekala pred vojnou, pred výbuchmi, ktoré nepočuli ale cítili, je mrazivý.
Ak viete o nepočujúcich utečencoch, môžete im poskytnúť kontakt, rovnako ak chcete pomôcť hračkami už ubytovaným deťom. Hlásiť sa môžu aj dobrovoľníci na pomoc.
   
 Slovenský zväz posunkujúcich na facebook.com

Pomocnú ruku podáva aj ANEPS - Asociácia nepočujúcich Slovenska. Vie zabezpečiť:
 1. Ubytovanie pre 4 osoby 1-2 dni.
 2. Poskytnutie priestoru pre sluchovo postihnutých na aktívne trávenie voľného času s maximálnou kapacitou 50 ľudí.
 3. Tlmočnícka služba.
 4. Dobrovoľnícka činnosť pri rôznych aktivitách.
 5. Zbierka a uskladnenie materiálnej a potravinovej pomoci.
 6. Sprostredkovanie materiálnej a potravinovej pomoci.
 7. Spolupráca s Camp Žilina.
 8. Bezplatný internet.
 9. Dva PC na komunikáciu, sledovanie internetu.
 10. Sprostredkovanie komunikácie s nepočujúcou Ukrajinkou, žijúcou v Žiline.
 11. Požičiavanie kompenzačných pomôcok.
 12. Poskytnutie základného a špeciálneho a sociálneho poradenstva.
 13. Sprostredkovanie psychologického a právneho poradenstva.
 14. Sprostredkovania ubytovania a inej pomoci v rámci celého Slovenska.
 15. Spracovanie dôležitých videí v posunkovom jazyku a s titulkami spoločne s ukrajinským posunkovým jazykom. 
 16. Sprievod pri návšteve lekára a inštitúcii.
 17. Pomoc pri vybavovaní dokumentov potrebných na pobyt na Slovensku
 
Jana Filipová