Pomoc pre ľudí so sklerózou multiplex z Ukrajiny

Iniciatíva Spolu Môžeme, ktorej cieľom je spájať pacientov s diagnózou skleróza multiplex, ich príbuzných, priateľov a lekárov, ponúka pomoc a sprevádzanie utečencom z Ukrajiny, ktorí trpia týmto ochorením. Zástupcovia iniciatívy hovoria po slovensky, anglicky a rusky.