Pomoc Ukrajine
pondelok 14.03.2022

Pomoc nevidiacim a slabozrakým utečencom

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) vyslovuje podporu Ukrajinskej asociácii nevidiacich (The Ukrainian Association of the Blind) a podáva pomocnú ruku jej členom so zrakovým postihnutím, ktorí sa nachádzajú na území SR.
V tomto úsilí sa ÚNSS spojila s dlhoročným partnerom I.Lions Club Košice a pokračuje v komunikácii s ďalšími Lions Clubmi na Slovensku pri príprave adresnej a efektívnej pomoci.
Aktuálne poskytuje:
  • Ubytovanie v meste Košice v kapacite 12-14 osôb, ktoré je prístupné aj pre osoby so zdravotným postihnutím. Bližšie informácie je možné získať na adrese unss.kosice@unss.sk
  • Skladové priestory v meste Prešov na uskladnenie materiálnej pomoci, ktorú momentálne nemajú kde uskladniť iné pomáhajúce organizácie. Bližšie informácie je možné získať na adrese unss.presov@unss.sk.
  • V prípade, že si to situácia bude vyžadovať, sú odborní pracovníci pripravení pomáhať aj formou poskytovania sociálnych služieb ľuďom so zrakovým postihnutím a ich príbuzným, ktorí prídu z Ukrajiny na naše územie. Ide najmä o poskytovanie základného a špecializovaného sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitáce, ako aj sprievodcovskej, predčitateľskej služby a krátkodobého požičiavania pomôcok pre ľudí so zrakovým postihnutím. Tieto služby vieme poskytovať v rámci celej SR a je možné o ne požiadať na uvedených kontaktoch https://unss.sk/kontakty-unss/#krajske.
  • Cieľom je aj zabezpečiť psychologickú podporu odborným pracovníkom, aby dokázali psychicky zvládnuť aktuálnu situáciu a vyrovnať sa s ňou, a aby vedeli správne pristupovať k ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine.
 
Aktuálne informácie nájdete na webe www.unss.sk alebo www.unss.sk/pomoc-ukrajine/
 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska