Bratislava pre Ukrajinu
utorok 12.04.2022

Informácie o Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím v Asistenčnom centre v Bratislave

Vo veľkokapacitnom Asistenčnom centre pomoci na Bottovej ulici 7 v Bratislave sú k dispozícii už aj informačné letáky Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, a to v slovenčine aj ukrajinčine. Asistenčné centrum pomoci zriadil Magistrát hlavného mesta Bratislava koncom marca. Na jednom mieste nájdu záujemcovia základné služby a podporu, ktoré ľudia utekajúci pred vojnou potrebujú bezprostredne po príchode do Bratislavy, aby nemuseli zažívať ďalší zbytočný stres s vyhľadávaním základných služieb a podpory hneď po príchode.
V Asistenčnom centre pomoci na Bottovej je tiež:
  • 25 ľahko dostupných pracovísk cudzineckej polície, ktorá vydáva štatút dočasného útočiska
  • právne poradenstvo
  • psycho-sociálna a zdravotná pomoc
  • dôstojné priestory na oddych, vrátane zázemia pre deti, občerstvenie a zázemie pre hygienu
  • ÚPSVAR na mieste  spracúva žiadosti o dávky v hmotnej núdzi
 

Súvisiace odkazy: 
Bratislava pre Ukrajinu - (bratislava.sk)