piatok 24.04.2020

Zverejňovanie krízového plánu subjektov hospodárskej mobilizácie

Minister práce Milan Krajniak dnes llistom požiadal o spoluprácu predsedov VÚC, ZMOS, Úniu miest, Asociáciu poskytovateľov sociálnych služieb v SR a SocioFórum v súvislosti so zabezpečením plnenia opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia ochorenia COVID-19 (Koronavírus) v zariadeniach sociálnych služieb.

Dňa 15. apríla boli všetky zariadenia sociálnych služieb vyhlásené za subjekty hospodárskej mobilizácie. Súčasná situácia si vyžaduje, aby každý subjekt hospodárskej mobilizácie vypracoval plán riešenia krízovej situácie v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 v zariadení sociálnych služieb, ktorý je predpokladom zabezpečenia operatívnej reakcie poskytovateľa sociálnych služieb a celkového zvládnutia situácie. Preto je potrebné, aby každý poskytovateľ sociálnej služby vyhlásený ako subjekt hospodárskej mobilizácie zverejnil krízový plán na svojom webovom sídle v termíne najneskôr do 7. mája 2020. Pripomíname, že za subjekty hospodárskej mobilizácie bolo vyhlásených všetkých cca 1900 zariadení.

Pri tvorbe krízového plánu odporúčame vychádzať napríklad z odporúčania týkajúceho sa prípravy na riešenie situácií v prípade karantény v zariadeniach sociálnych služieb (tzv. krízové plány) a základného odporúčania v prevádzkach pri poskytovaní sociálnych služieb v období aktuálnej pandémie, ktoré pre tento účel vypracovali odborníci z Fóra pre ľudské práva, Rady pre poradenstvo v sociálnej práci, nadácie SOCIA a SocioFóra a Zuzana Stavrovská – komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím.Zdroj:
www.employment.gov.skwww.komisar.sk/Zverejnovanie/Informacie?path=odporúčania

www.komisar.sk//COVID-19/Odporucania-pre-krizovu-situaciu-v-ZSS

Návrhy

(Návrhy pri zatvorení zariadení a zavedení núdzového stavu v súvislosti s COVID-19 pre zariadenia sociálnych služieb)

Všetky súbory z návrhov na prevzatie ako jeden balík:
Aktualizácia 6:Navrhy-na-zatvorenie-v-suvislosti-s-COVID-19-pre-ZSS.zip

Obsah balíka návrhov:
  1. Núdzový stav
  2. Podpora prijímateľov sociálnych služieb a podpora pracovníkov sociálnych služieb v období pandémie COVID-19
    Návrh na zatvorenie zariadení a obmedzenie osobnej slobody
  3. Príprava na krízovú situáciu v zariadeniach
  4. Návrhy tém pre spracovanie krízového plánu a príklady v súvislosti s pandémiou COVID-19
  5. Tím pracovníkov pre zabezpečenie sociálnej služby v rámci vyhláseného stavu karantény
  6. Ako organizovať dobrovoľníkov počas epidémie COVID-19