štvrtok 01.10.2020

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila núdzový stav

Núdzový stav sa začína uplynutím stredy, 30. septembra. Na základe uznesenia Vlády SR číslo 587 zo dňa 30. septembra 2020 v súlade s čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov bol dňom 1. októbra 2020 na obdobie 45 dní na postihnutom území Slovenskej republiky vyhlásený NÚDZOVÝ STAV.

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 587
z 30. septembra 2020

k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

  • UV-20941/2020
  • predseda vlády
  • 30.09.2020
  • 587/2020


Súvisiace odkazy:
Detail uznesenia | Portal OV (gov.sk)