nedeľa 15.11.2020

Vláda Slovenskej republiky predĺžila núdzový stav

Núdzový stav pokračuje uplynutím soboty, 14. novembra. Na základe uznesenia Vlády SR číslo 718 zo dňa 11. novembra 2020 v súlade s čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov bol dňom 15. novembra 2020 na obdobie 45 dní predĺžený na postihnutom území Slovenskej republiky vyhlásený NÚDZOVÝ STAV.

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 718
z 11. novembra 2020

k návrhu na zmenu času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie ďalších opatrení podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

  • UV-24360/2020
  • predseda vlády
  • 11.11.2020
  • 718/2020
 

Prehľad najdôležitejších zmien od 16.11.2020:

  • mení sa zoznam menej rizikových krajín (mimo tohto zoznamu sú už aj Poľsko, Česko, Rakúsko a Maďarsko);
  • pre pendlerov platia pravidlá ako doteraz, to znamená, že  pri prechode cez hranice sa nemusia preukazovať žiadnym testom, no musia mať potvrdenie o výkone práce, ktoré je možné nájsť vo vyhláške ÚVZ SR;
  • otvárajú sa prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení (musia však mať zabezpečené fixné upevnenie miest na sedenie, alebo sa ne bude vzťahovať limit 1 osoba na 15 metrov štvorcových);
  • otvárajú sa aj fitnesscentrá a umelé kúpaliská, pričom naraz v nich môže byť najviac 6 zákazníkov;
  • povoľujú sa aj bohoslužby (avšak len so sediacimi veriacimi, pričom budú musieť sedieť v každom druhom rade, resp. šachovnicovo);
  • prevádzky verjeného stravovania ostávajú bez zmien, teda konzumácia možní len v exteriéroch prevádzok.


Súvisiace odkazy:
Detail uznesenia | Portal OV (gov.sk)
Celé znenie Vyhlášky ÚVZ SR k režimu na hraniciach ako aj k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (korona.gov.sk)