piatok 25.09.2020

Pomoc pre zariadenia sociálnych služieb potrvá počas celej mimoriadnej situácie

Vláda na návrh ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milana Krajniaka schválila predĺženie finančnej pomoci pre nocľahárne a zariadeniam sociálnych služieb (ZSS) preplatenie „neobsadených miest“, ktoré mali od začiatku roka do vypuknutia krízy. Prijatým opatrením tak rezort práce zintenzívňuje pomoc pre zariadenia, na ktoré sú odkázané tisícky najohrozenejších obyvateľov.

Nocľahárne, ktoré za normálnych okolností umožňujú pobyt ľuďom bez domova len na čas prenocovania, fungujú počas mimoriadnej situácie ako nepretržité prevádzky. Tým pomáhajú zamedziť šírenie ochorenia covid-19 vo vysokorizikovej skupine ľudí, ktorú tvoria ľudia bez domova. „Práve nepretržitou prevádzkou nocľahární sa zvyšujú jej náklady na mzdy a odvody zamestnancov, náklady na zabezpečenie potrebných hygienicko-epidemiologických opatrení, ochranné pomôcky, vykurovanie a podobne. Preto sme ešte v apríli zvýšili príspevok na jedno miesto v nocľahárni zo 120 eur na 150 eur na mesiac a tento finančný príspevok im budeme poskytovať až do skončenia mimoriadnej situácie ,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak. Rezort počíta s ročnými nákladmi na zvýšenie finančného príspevku pre nocľahárne vo výške vyše 430 000 eur.

Viac pomoci smeruje aj do zariadení sociálnych služieb. Tie od apríla tohto roka nemusia vracať vyplatený finančný príspevok za „neobsadené miesta“, ktoré mali po 12. marci, teda po vyhlásení mimoriadnej situácie na Slovensku. Vďaka novému opatreniu však nemusia vracať peniaze ani za neobsadené postele, ktoré mali od 1. januára do 12. marca a to do 15 percent z celkového počtu postelí.

Ak zariadenie pre seniorov s pobytovou sociálnou službou malo k 12. marcu 2020 zo 40 kapacitných miest voľných 6 miest, podľa aktuálne platného zákona by toto zariadenie štvrťročne muselo štátu vrátiť 9 600 eur. Podľa návrhu rezortu pod vedením ministra Krajniaka si však zariadenie bude môcť tieto finančné prostriedky v celom objeme ponechať a využiť ich podľa potreby na zvýšené náklady spojené so zabezpečením ochrany zamestnancov a klientov zariadenia. „Zariadenia sociálnych služieb sú stále ťažko skúšané a potrebujú finančné prostriedky na svoju činnosť. Starajú sa nielen o ťažko choré deti a dospelých, ale aj o ľudí, ktorí už nikoho iného nemajú. Ani počas najhoršej krízy svojich klientov neopustili a poskytovali im sociálne služby, za čo im patrí veľká vďaka,“ uviedol šéf rezortu práce. Schválené nariadenie nadobudne účinnosť od 29. septembra 2020.

MPSVR SR vydalo ešte 3. júla usmernenie pre všetky zariadenia sociálnych služieb, v ktorom apelovalo na dôslednú prípravu zariadení na príchod druhej vlny pandémie a prijatie opatrení nad rámec tých povinných. Do ZSS ministerstvo distribuovalo 30 000 rýchlotestov a zabezpečilo vlastné zásoby najdôležitejších ochranných pomôcok (jednorazové ochranné obleky, ochranné štíty, chirurgické masky, širokospektrálnu dezinfekciu, respirátory FFP2), ktoré, v prípade potreby, dokáže doručiť zariadeniam sociálnych služieb do štyroch hodín.


Zdroj: employment.gov.sk