piatok 09.10.2020

Nahlasovanie informácií o poskytovateľoch sociálnych služieb

MPSVR SR žiada poskytovateľov pobytových sociálnych služieb o aktualizované informácie za účelom zberu dát do modulov MPSVR SR v rámci Jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie (ďalej len „JISHM EPSIS“). Tieto informácie sú nevyhnutné pre plnenie úloh MPSVR SR v krízovej situácii v zmysle zákona č. 179/2011 Z. z.
Je potrebné aby poskytovatelia pobytových sociálnych služieb nahlásili na miestne príslušnú obec, mesto prípadne okresný úrad alebo ÚPSVaR údaje o svojich zariadeniach a to v rozsahu:
  • názov zariadenia,
  • IČO,
  • počet zamestnancov,
  • počet sestier,
  • počet psychológov,
  • počet opatrovateľov,
  • počet sociálnych pracovníkov, 
  • či sú predmetné zariadenia zmluvne viazané s agentúrou domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS).

Priložené sú kontakty na krízových manažérov ÚPSVaR.
 
Zoznam krízových manažérov ÚPSVaR
 
BB JUDr. Bartók Ján Jan.Bartok@upsvr.gov.sk
BJ Ing. Oliver Slosarčík Oliver.Slosarcik@upsvr.gov.sk
BR Medveďová Janka Janka.Medvedova@upsvr.gov.sk
BS Belovický Miroslav Miroslav.Belovicky@upsvr.gov.sk
CA Mgr. Kristek Tomáš Tomas.Kristek@upsvr.gov.sk
DK Ing. Horňák Milan Milan.Hornak@upsvr.gov.sk
DS Tamáš Volner Tamas.volner@upsvr.gov.sk
GA Černoch Miroslav Miroslav.Cernoch@upsvr.gov.sk
HN Ing. Sabol Martin Martin.Sabol@upsvr.gov.sk
KE Ing. Igor Jakeš Igor.Jakes@upsvr.gov.sk
KK Mgr. Bachledová Monika Monika.Bachledova@upsvr.gov.sk
KN Dalibor Adamík Dalibor.Adamik@upsvr.gov.sk
LC Václavík František Frantisek.Vaclavik@upsvr.gov.sk
LM Mgr. Durdíková Ľubica Lubica.Durdikova@upsvr.gov.sk
LV Ing. Šimšík Peter Peter.Simsik@upsvr.gov.sk
MA Štefan Lokša Stefan.Loksa@upsvr.gov.sk
MI Mgr. Ľubomír Tušim Lubomir.Tusim@upsvr.gov.sk
MT Miroslav Košárek Miroslav.Kosarek@upsvr.gov.sk
NM Mgr. Jana Šimovičová Jana.Simovicova@upsvr.gov.sk
NO Pavol Barta Pavol.Barta@upsvr.gov.sk
NR Andrea Mesárošová Andrea.Mesarosova@upsvr.gov.sk
NZ Mgr. Barus Karol Karol.Barus@upsvr.gov.sk
PB Ing. Ondrišík Miroslav Miroslav.Ondrisik@upsvr.gov.sk
PD Monika Kršková Monika.Krskova@upsvr.gov.sk
PE Ing. Štiglic Milan Milan.Stiglic@upsvr.gov.sk
PK Mária Kadlecová Maria.Kadlecova@upsvr.gov.sk
PN Ing. Eva Strnádová Lubica.Zachova@upsvr.gov.sk
PO Daniel Prudič Daniel.Prudic@upsvr.gov.sk
PP Mgr. Peter Bujňák Peter.Bujnak@upsvr.gov.sk
RA Ing. Vavreková Monika Monika.Vavrekova@upsvr.gov.sk
RK Mgr. Babaľová Jana Jana.Babalova@upsvr.gov.sk
RS JUDr. Viktória Gabmayerová Viktoria.Gabmayerova@upsvr.gov.sk
RV Ing. Milata Miroslav Miroslav.Milata@upsvr.gov.sk
SE Mgr. Waldecker Pavol Pavol.Waldecker@upsvr.gov.sk
SL Mgr. Martina Prevužňáková Martina.Prevuznakova@upsvr.gov.sk
SN Ing. Král Daniel Daniel.Kral@upsvr.gov.sk
SP PhDr. Hurný Martin Martin.Hurny@upsvr.gov.sk
TN Daniela Krovinová Daniela.Krovinova@upsvr.gov.sk
TO Mgr. Schmizing René Rene.Schmizing@upsvr.gov.sk
TT Mgr. Jaroslava Martišová Jaroslava.Martisova@upsvr.gov.sk
TV Ing. Madzin Ľubomír Lubomir.Madzin@upsvr.gov.sk
VK Ing. Horváth Štefan Stefan.Horvath@upsvr.gov.sk
VT Ing. Zeleňák Ján Jan.Zelenak@upsvr.gov.sk
ZA Gabriela Mušková Gabriela.Muskova@upsvr.gov.sk
ZV Ing. Petrasová Agáta Agata.Petrasova@upsvr.gov.sk
Ústredie Suchý Pavel Pavel.Suchy@upsvr.gov.sk