streda 16.12.2020

Klienti zariadení sociálnych služieb môžu byť na Vianoce so svojimi blízkymi

Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny SR (MPSVR SR) vypracovalo v súčinnosti s Úradom verejného zdravotníctva SR odporúčanie pre poskytovateľov sociálnych služieb k Vianociam. Vďaka tomu si klienti zariadení sociálnych služieb (ZSS) môžu čaro najkrajších sviatkov v roku vychutnať so svojimi blízkymi.

Pretrvávajúca epidemiologická situácia súvisiaca s ochorením COVID-19 na Slovensku má negatívne dopady nielen na ekonomiku, ale aj na psychiku klientov ZSS a CDR, ktorí nemôžu prijímať návštevy svojich blízkych a navštevovať ich tak, ako by si to prijali. „Preto sme hľadali možnosti, ako týmto ľuďom umožniť prežiť vianočné sviatky v kruhu svojej rodiny tak, aby bola zabezpečená jednak ich ochrana zdravia pri odchode zo zariadenia, ale aj pri návrate,“ uviedla štátna tajomníčka MPSVR SR Soňa Gaborčáková. „V spolupráci s hlavným hygienikom a epidemiológmi sme vypracovali usmernenie, v ktorom zariadeniam poskytujúcim sociálne služby pobytovou formou odporúčame kroky na vytvorenie bezpečných podmienok kontaktu svojich klientov s príbuznými.“

Na Vianoce tak môžu ísť k svojim rodinám tí klienti, ktorí v posledných 90 dňoch mali pozitívny test na chorenie COVID-19 a sú po ukončenej karanténe, bez príznakov ochorenia. Do zariadenia sa potom môžu bezpečne vrátiť bez potreby absolvovania antigénového alebo PCR testu. Ak však v rámci svojho pobytu mimo zariadenia prekročia obdobie 90 dní po potvrdenej pozitivite COVID-19, resp. majú klinické príznaky tohto ochorenia, rezort práce odporúča zariadeniam pretestovať klientov antigénovým testom. , alebo priniesť negatívny výsledok PCR testu ( nie starším ako 24 hodín).

Klienti zariadenia, ktorí mali v zariadení v rámci posledného priebežného 10-dňového testovania antigénovými testami negatívny výsledok, môžu rovnako zariadenie počas sviatkov bezpečne opustiť. Ministerstvo práce však pri ich návrate odporúča zariadeniam v záujme bezpečnosti vrátenia sa do kolektívu otestovať klientov antigénovým testom, resp. sa klienti môžu preukázať negatívnym PCR testom, ktorý nebude starší ako 24 hodín.

Počas vianočných sviatkov však nebudú môcť opustiť zariadenie klienti, ktorí mali v rámci posledného priebežného 10-dňového testovania antigénovými testami pozitívny výsledok.

Usmernenie rezortu práce umožňuje počas nadchádzajúceho sviatočného obdobia klientom v ZSS prijímať návštevy príbuzných. Bude to ale možné iba v tých zariadeniach a v častiach zariadení, ktoré nie sú v karanténe za prísnych protiepidemiologických opatrení (napr. vymedzený čas návštevy do 1 hod., stanovený minimálny časový odstup medzi návštevami potrebný a vyhradený na dezinfikovanie priestorov a pod). „Zároveň zariadeniam odporúčame, aby každú návštevu, ktorá sa nevie preukázať negatívnym PCR testom nie starším ako 24 hodín, testovali antigénovými testami pred uskutočnením návštevy. Bez toho im nebude umožnený vstup,“ priblížila štátna tajomníčka Gaborčáková. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR za týmto účelom zabezpečilo dostatok antigénových testov, ktoré ZSS dostanú zadarmo.

V zariadeniach, kde je nariadená karanténa, resp. v jeho časti, nebude možné realizovať návštevy. „V takýchto prípadoch odporúčame zariadeniam využiť na sprostredkovanie osobného kontaktu klienta so svojimi príbuznými a blízkymi na diaľku informačno-komunikačné technológie,“ uzavrela štátna tajomníčka MPSVR SR Soňa Gaborčáková.

Na Vianoce môžu ísť domov aj deti z centier pre deti a rodinu, resp. ich počas sviatkov môžu v zariadení navštíviť príbuzní.


Zdroj:
employment.gov.sk