Osoby s preukazom ŤZP nemusia platiť za parkovanie na letisku

Letisko M. R. Štefánika v Bratislave bude od júla poskytovať parkovanie pre osoby so zdravotným postihnutím opäť bezplatne – v trvaní 1 hodiny. Zmenili to na základe podnetu Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím....

Právo voliť do Európskeho parlamentu majú aj osoby pozbavené spôsobilosti na právne úkony

Ľudia, ktorí sú obmedzení alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony, môžu voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať 8. júna tohto roka. Toto pravidlo platí od vydania nálezu Ústavného súdu SR z roku 2017, kedy došlo k zásadnej zmene pri výkone volebného práva. ...

Architektonická prístupnosť volebných miestností na Slovensku naďalej nie je zabezpečená

V súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami prezidenta SR (prvé kolo 23. marca 2024, prípadné druhé kolo 6. apríla 2024), Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ÚKOZP) pripomína tému architektonickej prístupnosti volebných miestností. Zverejňujeme preto výsledky ostatného prieskumu architektonickej prístupnosti volebných miestností z roku 2023 a dávame do pozornosti odporúčania komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzany Stavrovskej na lepšie zabezpečenie bezbariérovosti volieb. ...

Krst knihy Medzinárodnoprávna ochrana osôb so zdravotným postihnutím a otvorenie výstavy Ľudské práva očami ľudí so zdravotným postihnutím

V Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ÚKOZP) pokrstili významnú knihu Medzinárodnoprávna ochrana osôb so zdravotným postihnutím. Podujatie bolo zároveň vernisážou výstavy diel autorov so zdravotným postihnutím Ľudské práva očami ľudí so zdravotným postihnutím. Výstavu tvoria diela zobrazujúce predstavy ľudí so zdravotným postihnutím o ich vlastných ľudských právach. Niektoré z týchto výtvarných prác sú uverejnené v samotnej knihe – ilustrujú jednotlivé kapitoly. ...

Druhý ročník kampane AJ MY SME TU

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ÚKOZP) organizuje pri príležitosti Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím druhý ročník kampane AJ MY SME TU – zapojí sa aj prezidentka SR Zuzana Čaputová....

Slovensko už má Národný preventívny mechanizmus (NPM) proti mučeniu

Spoločná tlačová správa Kancelárie verejného ochrancu práv, Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím a Úradu komisára pre deti....

"Cesta môjho zotavenia" v Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím

Priestory Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ÚKOZP) v Bratislave sa opäť zaplnili ďalšími dielami ľudí so zdravotným postihnutím. ...

Chystáte sa voliť? Vyplňte nám dotazník!

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím bude opäť zisťovať prístupnosť volebných miestností. Verejnosť bude môcť vyplniť internetový dotazník aj poslať fotografie....

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím pokračuje vo výjazdových dňoch - navštívi trojicu miest na strednom Slovensku

V dňoch 26.9. – 28.9.2023 absolvuje komisárka Zuzana Stavrovská a časť jej tímu výjazdové dni v mestách Detva, Banská Štiavnica a Žiar nad Hronom. Bude to v poradí 42. - 44. mesto, kde absolvujú výjazdový deň od vzniku úradu v roku 2016....

Komisárka Zuzana Stavrovská získala ocenenie Dobré srdce

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská bola ocenená vo štvrtom ročníku udeľovania Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce, ktoré organizuje Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR. Slávnostný galavečer spojený s udeľovaním cien sa konal v pondelok 11. septembra 2023 v Starej tržnici v Bratislave....

Ako zlepšiť prístupnosť volebných miestností - odporúčania komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská v súvislosti s blížiacim sa termínom volieb do Národnej rady Slovenskej republiky (30.9.2023) pripomína odporúčania, ktoré vzišli z celoslovenského internetového prieskumu architektonickej prístupnosti volebných budov a miestností uskutočneného Úradom komisára pre osoby so zdravotným postihnutím....

Namaľujte nám obálku výnimočnej knihy o ľudských právach

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ÚKOZP) v spolupráci s profesorom JUDr. Jánom Svákom, DrSc. finalizuje s prácami na knihe Medzinárodnoprávna ochrana osôb so zdravotným postihnutím. V tejto súvislosti ÚKOZP vyhlasuje súťaž o ilustráciu na obálku knihy. ...

Reforma opatrovníctva na Slovensku v nedohľadne - výzva politickým stranám

Tlačová správa po spoločnej tlačovej konferencii Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR a Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR. ...

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím nesúhlasí s vytvorením inštitútu pacientskeho ombudsmana v navrhovanej podobe

Poslanci NR SR posunuli minulý týždeň na schôdzi NR SR č. 94 do druhého čítania poslanecký návrh zákona o postavení, pôsobnosti a financovaní Asociácie na ochranu práv pacientov Slovenskej republiky (tlač 1624). Cieľom zákona je vytvoriť z uvedeného občianskeho združenia ombudsmanskú inštitúciu pre pacientov. Súčasťou predkladaného návrhu je aj zriadenie neinvestičného fondu na podporu pacientskych organizácií....

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím navštívi v rámci výjazdových dní trojicu miest na Zemplíne

V dňoch 20.6. – 22.6.2023 absolvuje komisárka Zuzana Stavrovská a časť jej tímu výjazdové dni v mestách Sobrance, Trebišov a Vranov nad Topľou....

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím odporúča ľuďom so zdravotným postihnutím, ktorým RTVS posiela výzvy na úhradu nedoplatkov za koncesionárske poplatky, podať námietku premlčania

Hoci od 1.júla 2023 už bude úplne zrušená povinnosť platiť koncesionárske poplatky, niektorí ľudia so zdravotným postihnutím si môžu nájsť výzvy na úhrady nedoplatkov za minulé roky, aj keď podľa zákona sú držitelia preukazov ŤZP od týchto poplatkov oslobodení....

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím začína konanie v prípade odtiahnutia pacienta zdravotníkom nemocnice L. Pasteura v Košiciach

V súvislosti s medializovaným prípadom, keď bol na videu zachytený zdravotnícky pracovník oddelenia urgentného príjmu v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach, ktorý odtiahol človeka s barlou z budovy nemocnice, začína konať komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím. ...

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím a Liga za duševné zdravie upozorňujú na akútny nedostatok psychiatrických lôžok

Spoločná tlačová správa Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím a Ligy za duševné zdravie....

Pozvánka na vernisáž výstavy Život v Zátiší

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím organizuje ďalšiu výstavu diel umelcov so zdravotným postihnutím. „Život v Zátiší“ ponúkne tvorbu klientov z Domova sociálnych služieb Zátišie v Osadnom. Druhú časť výstavy tvoria fotografie zachytávajúce klientov – ich bežný život v Zátiší....

Pozývame na vernisáž výstavy SME AKO VY

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím organizuje ďalšiu výstavu – tentokrát vo svojich priestoroch ponúkne fotografie zachytávajúce deti a dospelých s Downovým syndrómom. ...

Niektoré zmeny v novele školského zákona sú krokom späť, komisárka žiada urgentné stretnutie s povereným ministrom školstva. Apeluje aj na dôležitosť sexuálnej výchovy v školách

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská, ako autorita špecializovaná na dodržiavanie práv osôb so zdravotným postihnutím v SR, sa osobným listom obrátila na dočasne povereného ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Jána Horeckého so žiadosťou o urgentné stretnutie vo veci novely zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“). ...

Diela ľudí so skúsenosťou s duševnou poruchou majú poukázať na potrebu komunitnej psychiatrickej starostlivosti

V rámci psychiatrickej starostlivosti na Slovensku dlhodobo chýba tzv. komunitná starostlivosť o duševné zdravie, aká funguje napríklad v susednej Českej republike. V centrách komunitnej starostlivosti by pacienti získali lepší prístup k následnej starostlivosti po akútnej psychiatrickej liečbe, ale aj k terapeutickej podpore. Na tlačovej konferencii 30.1.2023 na to upozornilo OZ Otvorme dvere, otvorme srdca (ODOS), na ktorej sa zúčastnila aj komisárka Zuzana Stavrovská....

Výsledky prieskumu architektonickej prístupnosti volebných budov a miestností

Počas volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov (spojených regionálnych volieb) 29. októbra 2022 spustil Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ÚKOZP) prieskum architektonickej prístupnosti volebných budov a miestností....

Kampaň AJ MY SME TU + videopozdrav komisárky

Úrad komisára pre osoby so zdravotným (ÚKOZP) organizuje pilotný ročník kampane AJ MY SME TU. Začína sa na Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím 3. decembra 2022 a potrvá do Medzinárodného dňa ľudských práv 10. decembra 2022....

Pozývame na Deň s komisárkou v Dubnici nad Váhom

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská a časť jej tímu uskutoční v utorok 29. novembra 2022 výjazdový deň v Dubnici nad Váhom. Návšteva bola pôvodne plánovaná ešte v septembri, no zo zdravotných dôvodov bola presunutá....

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím chystá počas spojených regionálnych volieb prieskum bariérovosti volebných miestností

Počas volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov 29. októbra 2022 spustí Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ÚKOZP) internetový prieskum architektonickej prístupnosti volebných budov a miestností na svojej internetovej stránke www.komisar.sk/RegionalneVolby. ...

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím sa uchádza o rozšírenie pôsobnosti na ochranu práv seniorov

Do podateľne Národnej rady Slovenskej republiky dnes podali poslankyne Monika Kozelová (OĽANO), Lucia Drábiková (OĽANO), Jana Žitňanská (ZA ĽUDÍ), Mária Šofranko (OĽANO) a poslanci Dominik Drdul (OĽANO) a Miloš Svrček (SME RODINA) návrh na vydanie zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a pre seniorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov....

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím chystá jesennú sériu výjazdových dní

Po júnovej - letnej sérii výjazdových dní na východnom Slovensku pokračuje komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská a časť jej tímu trojicou jesenných výjazdových dní 22. septembra v Dubnici nad Váhom, 4. októbra v Revúcej a 5. októbra v Rimavskej Sobote. ...

Podmienky cestovania pre odídencov z Ukrajiny so zdravotným postihnutím sú podľa komisárky diskriminačné, obrátila sa preto na ministrov dopravy a práce

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská sa tento týždeň listom obrátila na ministra dopravy Anreja Doležala a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka so žiadosťou o zmenu podmienok cestovania odídencov z Ukrajiny na Slovensku....

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím navštívila CSS Zátišie v Osadnom

V piatok 24. júna 2022 navštívila komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská CSS Zátišie v Osadnom, v ktorom 21. decembra 2021 došlo k požiaru. V súvislosti s touto tragickou udalosťou zahynulo 6 klientov s mentálnym postihnutím. Komisárka sa osobne stretla s riaditeľkou CSS Osadné Agátou Kováčovou, zamestnancami aj klientmi. Zaujímala sa, ako sa vysporiadali s tragédiou a ako pokračuje poskytovanie sociálnych služieb. ...

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím chystá výjazdové dni, zavíta na východ Slovenska

V dňoch 21. - 23. júna 2022 absolvuje komisárka Zuzana Stavrovská a časť jej tímu výjazdové dni v mestách Stará Ľubovňa, Bardejov a Svidník. „Deň s komisárkou“ potrvá v každom meste od rána až do neskorých popoludňajších hodín. ...

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím predniesla v pléne NRSR Správu o činnosti za rok 2021

Komisárka Zuzana Stavrovská zdôraznila aj problém s podporou sociálnych podnikov, ktoré môžu pomôcť zamestnať sa aj ľuďom so zdravotným postihnutím: Z analýzy Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím vyplynulo, že z celkovej sumy európskych štrukturálnych fondov, ktoré malo Slovensko na podporu sociálnych podnikov - takmer 49 miliónov Eur - sa nevyčerpá ani 10%, a to pre zle nastavené podmienky projektu....

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím sa uchádza o novú formu pomoci ľuďom so zdravotným postihnutím

Na 66. schôdzi NR SR budú poslanci rokovať aj o návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny Hatrákovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov (číslo parlamentnej tlače 1052)....

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím navrhuje, aby ľudia so zdravotným postihnutím boli oslobodení od platenia poplatkov za komunálny odpad

Na rokovanie aktuálnej 65. schôdze NRSR je predložený o. i. poslanecký návrh na zmenu zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (tlač 936). ...

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím ponúka pomoc utečencom z Ukrajiny

V dôsledku vojnového konfliktu, aký prebieha na Ukrajine, sú všetci ľudia z napadnutej krajiny nielen v priamom ohrození života a zdravia, ale sú aj ťažko poškodení na širokej škále svojich základných ľudských práv. Medzi najohrozenejších patria aj ľudia so zdravotným postihnutím, a to tak tí, ktorí zostávajú na území, kde sa vojnový konflikt odohráva, ale aj tí, ktorým sa podarilo z krajiny utiecť. ...

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím podala prezidentke SR podnet na posúdenie schválenej novely Zákonníka práce

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská sa 14.02.2022 obrátila na prezidentku SR Zuzanu Čaputovú s podnetom na posúdenie schválenej novely Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe, všetky v znení neskorších predpisov. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky schválila NRSR 10.2.2022, parlamentná tlač 777....

Znevýhodnení a zvieratá patria k sebe - kampaň Zvieracieho ombudsmana

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sa zapája do kampane, ktorá upozorňuje na potrebu zmeny v prístupe k prítomnosti zvierat v zariadeniach sociálnych služieb....

Tlačová konferencia k alarmujúcej situácii v sociálnych službách

Organizácie zastupujúce ľudí so zdravotným postihnutím, seniorov, poskytovateľov sociálnych služieb a profesionálov v sociálnej oblasti reagujú na alarmujúcu situáciu v poskytovaní sociálnych služieb na Slovensku, ktorá sa opätovne zviditeľnila v súvislosti s požiarom v CSS Zátišie v Osadnom z decembra 2021, keď zomreli štyria klienti s mentálnym postihnutím a ďalší sú hospitalizovaní. Zomrel aj riaditeľ zariadenia....

Vyjadrenie k tragédii v DSS Zátišie v Osadnom pre denník Nový Čas

Redaktor denníka Nový Čas Zdeněk Kovář oslovil Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím s otázkou: „Ako sa pozeráte na celú tragédiu v DSS v Osadnom aj z hľadiska toho, že po vašich mediálnych výstupoch riaditeľ ústavu Zátišie spáchal samovraždu?“...

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím začína v prípade požiaru v Osadnom konanie z vlastnej iniciatívy

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím začína v prípade včerajšieho požiaru v Centre sociálnych služieb Zátišie v Osadnom v okrese Snina konanie z vlastnej iniciatívy. ...

Ochrana klientov v DSS pred požiarmi je často nedostatočná (Reakcia na požiar v DSS v Osadnom)

Vyjadrujeme úprimnú sústrasť príbuzným a priateľom klienta DSS v Osadnom, ktorý prišiel o život po požiari v zariadení sociálnych služieb, ktoré patrí pod Centrum sociálnych služieb Zátišie v Osadnom v okrese Snina. Deviatim klientom a jednej zamestnankyni, ktorých hospitalizovali v nemocnici, želáme skoré uzdravenie. Celému osadenstvu DSS prajeme veľa síl a energie na zvládnutie šoku a vysporiadanie sa so situáciou....

Reakcia komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím k stanovisku Výboru OSN proti mučeniu vo veci používania klietkových postelí u ľudí so zdravotným postihnutím

Výbor OSN proti mučeniu odsúdil Slovenskú republiku za používanie klietkových postelí u ľudí so zdravotným postihnutím. Podrobnejšie o tom informuje Fórum pre ľudské práva a nadácia Validity. Tlačovú správu Fóra pre ľudské práva a nadácie Validity si môžete prečítať nižšie....

Stanovisko k návrhu novely školského zákona vo vzťahu k zdravotnej starostlivosti

V Národnej rade Slovenskej republiky pokračoval legislatívny proces k návrhu novely zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), číslo tlače 658. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky návrh schválili. Ďakujeme im za jeho podporu a tešíme sa, že v školách sa bude môcť deťom poskytovať zdravotná starostlivosť. ...

Parlament opätovne zvolil Zuzanu Stavrovskú za komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím

Poslanci parlamentu zvolili jedinú kandidátku uchádzajúcu sa o post komisára pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzanu Stavrovskú za komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím. Z prítomných 140 poslancov hlasovalo za 135, proti nebol nikto. Zdržali sa 3 poslanci a nehlasovali 2 poslanci. ...

Tlačová správa k účasti športovcov na paralympijských hrách v Tokiu 2020 a k celosvetovému hnutiu WeThe15

Dňa 24. augusta 2021 sa začína najväčší sviatok športovcov so zdravotným postihnutím, ktorým sú paralympijské hry v Tokiu 2020, ktoré majú zároveň aj svoj historický význam. Športovci so zdravotným postihnutím sa vracajú do spoločného dejiska olympijských a paralympijských hier už druhýkrát. No s tohtoročnými hrami je spojená aj ďalšia významná medzinárodná udalosť....

Návrhy komisára pre osoby so zdravotným postihnutím do programového vyhlásenia vlády SR na roky 2021-2024

Vážený pán predseda NR SR, Vážený pán predseda vlády SR, Vážená pani podpredsedníčka vlády SR, Vážená pani ministerka, Vážení páni ministri, dovoľujem si Vás osloviť s návrhmi na spracovanie aktualizácie programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie 2021 - 2024 a ciele určené na ochranu práv ľudí so zdravotným postihnutím. ...

Výzva komisára pre osoby so zdravotným postihnutím na uprednostňovanie očkovania pre osoby so zdravotným postihnutím

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská vyzýva všetky zložky, ktoré sa zúčastňujú na očkovaní proti vírusu COVID-19, aby maximálne vyšli v ústrety osobám so zdravotným postihnutím. Je to spolu s dôchodcami najzraniteľnejšia skupina obyvateľstva. ...

Odporúčanie pre občanov so zdravotným postihnutím k platbe koncesionárskych poplatkov

Dňa 29. marca 2021 sa konalo pracovné stretnutie na tému „Postup RTVS pri vymáhaní koncesionárskych poplatkov“. Pracovného stretnutia sa zúčastnili komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská a zástupcovia RTVS....

Žiadosť o vytvorenie registračného priestoru na prednostné zaradenie osôb s ťažkým zdravotným postihnutí­m a ich opatrovateľov a asistentov do vakcinačného programu na ochranu pred COVID-19

Vážený pán minister, dovoľujem si obrátiť na Vás ako na komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím so žiadosťou o pomoc a o poskytnutie stanoviska k súčasnej situácii súvisiacej s očkovaním a s ním súvisiacou registráciou, nakoľko sa na mňa neustále obracajú občania a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s podnetmi týkajúcimi sa registrácie na očkovanie, či priority v poradí očkovania pacientov s ťažkým zdravotným postihnutím. ...

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím má dnes 5 rokov

Pred piatimi rokmi sme otvorili brány Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. S cieľom napĺňať špecializovanú pôsobnosť úradu pomoci a ochrany ľuďom so zdravotným postihnutím danú v zákone č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...