Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím a Liga za duševné zdravie upozorňujú na akútny nedostatok psychiatrických lôžok

Spoločná tlačová správa Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím a Ligy za duševné zdravie....

Pozvánka na vernisáž výstavy Život v Zátiší

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím organizuje ďalšiu výstavu diel umelcov so zdravotným postihnutím. „Život v Zátiší“ ponúkne tvorbu klientov z Domova sociálnych služieb Zátišie v Osadnom. Druhú časť výstavy tvoria fotografie zachytávajúce klientov – ich bežný život v Zátiší....

Pozývame na vernisáž výstavy SME AKO VY

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím organizuje ďalšiu výstavu – tentokrát vo svojich priestoroch ponúkne fotografie zachytávajúce deti a dospelých s Downovým syndrómom. ...

Niektoré zmeny v novele školského zákona sú krokom späť, komisárka žiada urgentné stretnutie s povereným ministrom školstva. Apeluje aj na dôležitosť sexuálnej výchovy v školách

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská, ako autorita špecializovaná na dodržiavanie práv osôb so zdravotným postihnutím v SR, sa osobným listom obrátila na dočasne povereného ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Jána Horeckého so žiadosťou o urgentné stretnutie vo veci novely zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“). ...

Diela ľudí so skúsenosťou s duševnou poruchou majú poukázať na potrebu komunitnej psychiatrickej starostlivosti

V rámci psychiatrickej starostlivosti na Slovensku dlhodobo chýba tzv. komunitná starostlivosť o duševné zdravie, aká funguje napríklad v susednej Českej republike. V centrách komunitnej starostlivosti by pacienti získali lepší prístup k následnej starostlivosti po akútnej psychiatrickej liečbe, ale aj k terapeutickej podpore. Na tlačovej konferencii 30.1.2023 na to upozornilo OZ Otvorme dvere, otvorme srdca (ODOS), na ktorej sa zúčastnila aj komisárka Zuzana Stavrovská....

Výsledky prieskumu architektonickej prístupnosti volebných budov a miestností

Počas volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov (spojených regionálnych volieb) 29. októbra 2022 spustil Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ÚKOZP) prieskum architektonickej prístupnosti volebných budov a miestností....

Kampaň AJ MY SME TU + videopozdrav komisárky

Úrad komisára pre osoby so zdravotným (ÚKOZP) organizuje pilotný ročník kampane AJ MY SME TU. Začína sa na Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím 3. decembra 2022 a potrvá do Medzinárodného dňa ľudských práv 10. decembra 2022....

Pozývame na Deň s komisárkou v Dubnici nad Váhom

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská a časť jej tímu uskutoční v utorok 29. novembra 2022 výjazdový deň v Dubnici nad Váhom. Návšteva bola pôvodne plánovaná ešte v septembri, no zo zdravotných dôvodov bola presunutá....

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím chystá počas spojených regionálnych volieb prieskum bariérovosti volebných miestností

Počas volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov 29. októbra 2022 spustí Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ÚKOZP) internetový prieskum architektonickej prístupnosti volebných budov a miestností na svojej internetovej stránke www.komisar.sk/RegionalneVolby. ...

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím sa uchádza o rozšírenie pôsobnosti na ochranu práv seniorov

Do podateľne Národnej rady Slovenskej republiky dnes podali poslankyne Monika Kozelová (OĽANO), Lucia Drábiková (OĽANO), Jana Žitňanská (ZA ĽUDÍ), Mária Šofranko (OĽANO) a poslanci Dominik Drdul (OĽANO) a Miloš Svrček (SME RODINA) návrh na vydanie zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a pre seniorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov....

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím chystá jesennú sériu výjazdových dní

Po júnovej - letnej sérii výjazdových dní na východnom Slovensku pokračuje komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská a časť jej tímu trojicou jesenných výjazdových dní 22. septembra v Dubnici nad Váhom, 4. októbra v Revúcej a 5. októbra v Rimavskej Sobote. ...

Podmienky cestovania pre odídencov z Ukrajiny so zdravotným postihnutím sú podľa komisárky diskriminačné, obrátila sa preto na ministrov dopravy a práce

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská sa tento týždeň listom obrátila na ministra dopravy Anreja Doležala a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka so žiadosťou o zmenu podmienok cestovania odídencov z Ukrajiny na Slovensku....

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím navštívila CSS Zátišie v Osadnom

V piatok 24. júna 2022 navštívila komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská CSS Zátišie v Osadnom, v ktorom 21. decembra 2021 došlo k požiaru. V súvislosti s touto tragickou udalosťou zahynulo 6 klientov s mentálnym postihnutím. Komisárka sa osobne stretla s riaditeľkou CSS Osadné Agátou Kováčovou, zamestnancami aj klientmi. Zaujímala sa, ako sa vysporiadali s tragédiou a ako pokračuje poskytovanie sociálnych služieb. ...

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím chystá výjazdové dni, zavíta na východ Slovenska

V dňoch 21. - 23. júna 2022 absolvuje komisárka Zuzana Stavrovská a časť jej tímu výjazdové dni v mestách Stará Ľubovňa, Bardejov a Svidník. „Deň s komisárkou“ potrvá v každom meste od rána až do neskorých popoludňajších hodín. ...

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím predniesla v pléne NRSR Správu o činnosti za rok 2021

Komisárka Zuzana Stavrovská zdôraznila aj problém s podporou sociálnych podnikov, ktoré môžu pomôcť zamestnať sa aj ľuďom so zdravotným postihnutím: Z analýzy Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím vyplynulo, že z celkovej sumy európskych štrukturálnych fondov, ktoré malo Slovensko na podporu sociálnych podnikov - takmer 49 miliónov Eur - sa nevyčerpá ani 10%, a to pre zle nastavené podmienky projektu....

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím sa uchádza o novú formu pomoci ľuďom so zdravotným postihnutím

Na 66. schôdzi NR SR budú poslanci rokovať aj o návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny Hatrákovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov (číslo parlamentnej tlače 1052)....

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím navrhuje, aby ľudia so zdravotným postihnutím boli oslobodení od platenia poplatkov za komunálny odpad

Na rokovanie aktuálnej 65. schôdze NRSR je predložený o. i. poslanecký návrh na zmenu zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (tlač 936). ...

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím ponúka pomoc utečencom z Ukrajiny

V dôsledku vojnového konfliktu, aký prebieha na Ukrajine, sú všetci ľudia z napadnutej krajiny nielen v priamom ohrození života a zdravia, ale sú aj ťažko poškodení na širokej škále svojich základných ľudských práv. Medzi najohrozenejších patria aj ľudia so zdravotným postihnutím, a to tak tí, ktorí zostávajú na území, kde sa vojnový konflikt odohráva, ale aj tí, ktorým sa podarilo z krajiny utiecť. ...

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím podala prezidentke SR podnet na posúdenie schválenej novely Zákonníka práce

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská sa 14.02.2022 obrátila na prezidentku SR Zuzanu Čaputovú s podnetom na posúdenie schválenej novely Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe, všetky v znení neskorších predpisov. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky schválila NRSR 10.2.2022, parlamentná tlač 777....

Znevýhodnení a zvieratá patria k sebe - kampaň Zvieracieho ombudsmana

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sa zapája do kampane, ktorá upozorňuje na potrebu zmeny v prístupe k prítomnosti zvierat v zariadeniach sociálnych služieb....

Tlačová konferencia k alarmujúcej situácii v sociálnych službách

Organizácie zastupujúce ľudí so zdravotným postihnutím, seniorov, poskytovateľov sociálnych služieb a profesionálov v sociálnej oblasti reagujú na alarmujúcu situáciu v poskytovaní sociálnych služieb na Slovensku, ktorá sa opätovne zviditeľnila v súvislosti s požiarom v CSS Zátišie v Osadnom z decembra 2021, keď zomreli štyria klienti s mentálnym postihnutím a ďalší sú hospitalizovaní. Zomrel aj riaditeľ zariadenia....

Vyjadrenie k tragédii v DSS Zátišie v Osadnom pre denník Nový Čas

Redaktor denníka Nový Čas Zdeněk Kovář oslovil Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím s otázkou: „Ako sa pozeráte na celú tragédiu v DSS v Osadnom aj z hľadiska toho, že po vašich mediálnych výstupoch riaditeľ ústavu Zátišie spáchal samovraždu?“...

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím začína v prípade požiaru v Osadnom konanie z vlastnej iniciatívy

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím začína v prípade včerajšieho požiaru v Centre sociálnych služieb Zátišie v Osadnom v okrese Snina konanie z vlastnej iniciatívy. ...

Ochrana klientov v DSS pred požiarmi je často nedostatočná (Reakcia na požiar v DSS v Osadnom)

Vyjadrujeme úprimnú sústrasť príbuzným a priateľom klienta DSS v Osadnom, ktorý prišiel o život po požiari v zariadení sociálnych služieb, ktoré patrí pod Centrum sociálnych služieb Zátišie v Osadnom v okrese Snina. Deviatim klientom a jednej zamestnankyni, ktorých hospitalizovali v nemocnici, želáme skoré uzdravenie. Celému osadenstvu DSS prajeme veľa síl a energie na zvládnutie šoku a vysporiadanie sa so situáciou....

Reakcia komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím k stanovisku Výboru OSN proti mučeniu vo veci používania klietkových postelí u ľudí so zdravotným postihnutím

Výbor OSN proti mučeniu odsúdil Slovenskú republiku za používanie klietkových postelí u ľudí so zdravotným postihnutím. Podrobnejšie o tom informuje Fórum pre ľudské práva a nadácia Validity. Tlačovú správu Fóra pre ľudské práva a nadácie Validity si môžete prečítať nižšie....

Stanovisko k návrhu novely školského zákona vo vzťahu k zdravotnej starostlivosti

V Národnej rade Slovenskej republiky pokračoval legislatívny proces k návrhu novely zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), číslo tlače 658. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky návrh schválili. Ďakujeme im za jeho podporu a tešíme sa, že v školách sa bude môcť deťom poskytovať zdravotná starostlivosť. ...

Parlament opätovne zvolil Zuzanu Stavrovskú za komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím

Poslanci parlamentu zvolili jedinú kandidátku uchádzajúcu sa o post komisára pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzanu Stavrovskú za komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím. Z prítomných 140 poslancov hlasovalo za 135, proti nebol nikto. Zdržali sa 3 poslanci a nehlasovali 2 poslanci. ...

Tlačová správa k účasti športovcov na paralympijských hrách v Tokiu 2020 a k celosvetovému hnutiu WeThe15

Dňa 24. augusta 2021 sa začína najväčší sviatok športovcov so zdravotným postihnutím, ktorým sú paralympijské hry v Tokiu 2020, ktoré majú zároveň aj svoj historický význam. Športovci so zdravotným postihnutím sa vracajú do spoločného dejiska olympijských a paralympijských hier už druhýkrát. No s tohtoročnými hrami je spojená aj ďalšia významná medzinárodná udalosť....

Návrhy komisára pre osoby so zdravotným postihnutím do programového vyhlásenia vlády SR na roky 2021-2024

Vážený pán predseda NR SR, Vážený pán predseda vlády SR, Vážená pani podpredsedníčka vlády SR, Vážená pani ministerka, Vážení páni ministri, dovoľujem si Vás osloviť s návrhmi na spracovanie aktualizácie programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie 2021 - 2024 a ciele určené na ochranu práv ľudí so zdravotným postihnutím. ...

Výzva komisára pre osoby so zdravotným postihnutím na uprednostňovanie očkovania pre osoby so zdravotným postihnutím

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská vyzýva všetky zložky, ktoré sa zúčastňujú na očkovaní proti vírusu COVID-19, aby maximálne vyšli v ústrety osobám so zdravotným postihnutím. Je to spolu s dôchodcami najzraniteľnejšia skupina obyvateľstva. ...

Odporúčanie pre občanov so zdravotným postihnutím k platbe koncesionárskych poplatkov

Dňa 29. marca 2021 sa konalo pracovné stretnutie na tému „Postup RTVS pri vymáhaní koncesionárskych poplatkov“. Pracovného stretnutia sa zúčastnili komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská a zástupcovia RTVS....

Žiadosť o vytvorenie registračného priestoru na prednostné zaradenie osôb s ťažkým zdravotným postihnutí­m a ich opatrovateľov a asistentov do vakcinačného programu na ochranu pred COVID-19

Vážený pán minister, dovoľujem si obrátiť na Vás ako na komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím so žiadosťou o pomoc a o poskytnutie stanoviska k súčasnej situácii súvisiacej s očkovaním a s ním súvisiacou registráciou, nakoľko sa na mňa neustále obracajú občania a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s podnetmi týkajúcimi sa registrácie na očkovanie, či priority v poradí očkovania pacientov s ťažkým zdravotným postihnutím. ...

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím má dnes 5 rokov

Pred piatimi rokmi sme otvorili brány Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. S cieľom napĺňať špecializovanú pôsobnosť úradu pomoci a ochrany ľuďom so zdravotným postihnutím danú v zákone č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...

Výzva na okamžité zastavenie vymáhania premlčaných pohľadávok

Vážený pán generálny riaditeľ, z pozície komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím si Vás dovoľujem vyzvať, aby RTVS okamžite upustila od vymáhania premlčaných niekoľkoročných pohľadávok z neuhradených koncesionárskych poplatkov. Súčasne si Vás dovoľujem vyzvať k tomu, aby RTVS upustila od zasielania Výziev na zaplatenie premlčaných pohľadávok z neuhradených koncesionárskych poplatkov....

Stanovisko úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím k šikanóznemu postupu RTVS pri vymáhaní koncesionárskych poplatkov od ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím

Od roku 2017 prešetrujem podnety, v ktorých ma osoby so zdravotným postihnutím upozorňujú na postup Rozhlasu a televízie Slovenska (ďalej len „RTVS“). RTVS vymáha koncesionárske poplatky od osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré nepreukázali nárok na oslobodenie v zákonom určenej lehote. Občanom zasiela výzvy na úhradu nedoplatku koncesionárskeho poplatku, často aj po uplynutí premlčacej doby. Osoby so zdravotným postihnutím by pritom mali byť od platenia koncesionárskych poplatkov automaticky oslobodené. ...

Odporúčanie pre občanov so zdravotným postihnutím k platbe koncesionárskych poplatkov

Dňa 29. marca 2021 sa konalo pracovné stretnutie na tému „Postup RTVS pri vymáhaní koncesionárskych poplatkov“. Pracovného stretnutia sa zúčastnili komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská a zástupcovia RTVS....

Výzva na okamžité zastavenie vymáhania premlčaných pohľadávok

Vážený pán generálny riaditeľ, z pozície komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím si Vás dovoľujem vyzvať, aby RTVS okamžite upustila od vymáhania premlčaných niekoľkoročných pohľadávok z neuhradených koncesionárskych poplatkov. Súčasne si Vás dovoľujem vyzvať k tomu, aby RTVS upustila od zasielania Výziev na zaplatenie premlčaných pohľadávok z neuhradených koncesionárskych poplatkov....

Ľudské práva pacientov so zdravotným postihnutím v zdravotníckych zariadeniach budú pod ochranou komisára pre osoby so zdravotným postihnutím

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili v piatok 5. februára 2021 svojimi 92 hlasmi návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony....

Tlačová konferencia so zvieracou ombudsmankou

Vo štvrtok, 4. februára 2021 sa konala prvá tlačová konferencia komisára pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzany Stavrovskej a zvieracej ombudsmanky Zuzany Stanovej....

Ďalší vývoj situácie okolo zariadenia pre seniorov v Prievidzi

V Prievidzi sa v pondelok 25. januára 2021 konalo verejné zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa dalo sledovať online. Na zasadnutí sa prerokovávala aj niekoľkokrát medializovaná situácia poskytovania sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov v Prievidzi na uliciach J. Okáľa a M. Rázusa. ...

Zníženie poplatkov pre ŤZP

Už od roku 2017 sa Úrad pre osoby so zdravotným postihnutím snaží, aby boli osoby so zdravotným postihnutím odbremenené, alebo im boli znížené poplatky za odvoz komunálneho odpadu, dane z nehnuteľností, dane za užívanie verejného priestranstva....

Starobní dôchodcovia, ktorí namiesto starobného dôchodku poberajú invalidný dôchodok, sú vylúčení z dotácií na podporu rekondičných aktivít

Minulý rok viacerí podávatelia podnetov a občania na stretnutiach upozornili úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím na to, že si nemôžu uplatniť dotáciu na úhradu rekondičného pobytu z dôvodu, že poberajú skôr priznaný invalidný dôchodok namiesto starobného dôchodku. V systéme starobných dôchodkov to nie je nijako výnimočné. Sociálna poisťovňa vypláca seniorom ten dôchodok, ktorý je pre nich výhodnejší, a preto sa môže stať, že senior nepoberá starobný, ale invalidný dôchodok....

Žiadosť o pomoc pri zabezpečení prístupnosti informácií pre nepočujúcich a sluchovo postihnutých

V piatok 6. novembra 2020 sa uskutočnilo významné online stretnutie kvôli nespokojnosti ľudí so sluchovým postihnutím, ale aj nepočujúcich, ktorí nepoužívajú slovenský posunkový jazyk. Práve títo ľudia sa v dôsledku súčasnej pandemickej situácie nevedia dostať k dôležitým informáciám z televíznych obrazoviek, pretože moderátori, ale aj politici pred kamerami majú na tvárach rúška. Výnimkou je spravodajstvo televízie TA3. ...

Žiadosť o zmenu vyhlášky č. 16/2020 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

Vážený pán hlavný hygienik Slovenskej republiky, ako komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím na základe podnetov mimovládnej organizácie Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR, zastupujúcej rodiny a ľudí s mentálnym postihnutím, ako aj v mene ostatných ľudí so zdravotným postihnutím, na ktorých sa vzťahuje výnimka z testovania podľa ustanovenia § 1 ods. 2 písm. g) až k) a ustanovenia § 2 písm. f) až j) vyhlášky č. 16/2020...

Výnimky so zákazu vychádzania pre osoby so zdravotným postihnutím

Od dnešného dňa, 9. novembra 2020 môžu osoby so zdravotným postihnutím pre účel uplatnenia výnimky so zákazu vychádzania bez potreby negatívneho antigénového testu nahradiť potvrdenie od lekára čestným vyhlásením. ...

Vyjadrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ako vyplýva z dnešného uznesenia vlády (v prílohe), podľa ktorého niektoré osoby s ŤZP nemusia mať test a nemusia byť v karanténe, ak ho nemajú (nevzťahuje sa na ne zákaz vychádzania). (JUDr. Katarína Fedorová, PhD. - Poverená generálna riaditeľka / Sekcia sociálnej politiky) ...

Vyjadrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Podľa uznesenia vlády SR č. 678/2020 sa obmedzenia podľa bodu A) nevzťahujú na osoby, ktorých zdravotný stav neumožňuje vykonanie testu. (JUDr. Katarína Fedorová, PhD. - Poverená generálna riaditeľka / Sekcia sociálnej politiky) ...

Žiadosť o individuálne podmienky na testovanie osôb so zdravotným postihnutím

Vážený pán minister Krajniak, Vážený pán minister Krajčí, dovoľujem si Vás týmto požiadať v mene všetkých ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí okrem ostatných obyvateľov sa majú zúčastniť celoplošného testovania obyvateľov na COVID-19, aby vzhľadom na ich špecifické zdravotné podmienky, ohrozené zdravie v dôsledku oslabenej imunity, mnohí po zložitých zdravotníckych úkonoch, chemoterapiách, mnohí s duševnými poruchami alebo autistickými diagnózami alebo s mentálnym postihnutím, imobilní obyvatelia a celé spektrum ďalších ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí nežijú v celoročných DSS, (pričom výlučne pre klientov v DSS podľa informácií z médií majú byť vytvorené podmienky pre individuálny režim testovania), aby štát zabezpečil individuálne podmienky na testovanie a to buď v rodinách alebo v denných zariadeniach, ktoré navštevujú, či už sú to napr. denné stacionáre alebo chránené dielne alebo aj školy alebo škôlky rôzneho druhu....

Vyjadrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ako vyplýva z dnešného uznesenia vlády (v prílohe), podľa ktorého niektoré osoby s ŤZP nemusia mať test a nemusia byť v karanténe, ak ho nemajú (nevzťahuje sa na ne zákaz vychádzania). (JUDr. Katarína Fedorová, PhD. - Poverená generálna riaditeľka / Sekcia sociálnej politiky) ...

Vyjadrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Podľa uznesenia vlády SR č. 678/2020 sa obmedzenia podľa bodu A) nevzťahujú na osoby, ktorých zdravotný stav neumožňuje vykonanie testu. (JUDr. Katarína Fedorová, PhD. - Poverená generálna riaditeľka / Sekcia sociálnej politiky) ...

Prosba v mene rodičov starajúcich sa o deti so zdravotným postihnutím

Posledné dni aj v súvislosti so zlepšujúcou sa epidemiologickou situáciou a uvoľňovaním opatrení prijatých vládou Slovenskej republiky na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím vnímame silnejúci hlas zúfalých rodičov detí so zdravotným postihnutím, ktorým sa už viac ako dva mesiace nedostáva sociálnych služieb, na ktoré sú ich deti odkázané. Mnohí už na pokraji svojich ľudských síl sa o svoje deti starajú 24 hodín nonstop bez možnosti oddychu, pričom táto starostlivosť je psychicky vyčerpávajúca za normálnych okolností aj pre profesionálov v zariadeniach sociálnych služieb. V mene týchto rodičov a ich detí som poprosila o zvýšenie komunikácie aj priebežných krokov vo vzťahu k obnove poskytovania sociálnych služieb pre deti a mladých ľudí....

Pandémia v zariadení sociálnych služieb

Na základe medializovaných informácií začala komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská posudzovať situáciu v zariadení a dodržiavanie ochrany práva na život a zdravie klientov zariadenia....

Návrh opatrení na podporu chránených dielní, chránených pracovísk a registrovaných sociálnych podnikov v mimoriadnej situácii spôsobenej šírením ochorenia COVID-19 (Koronavírus)

Vážený pán Minister, dovoľujeme si predložiť Vám materiál vypracovaný subjektami, ktoré zastupujú mnohých ľudí so zdravotným postihnutím v pracovnom prostredí (chránené dielne, chránené pracoviská, sociálne podniky). Predmetom materiálu je upozornenie na situáciu v tejto oblasti zamestnanosti, na doteraz neriešené postupy a návrhy na prijatie opatrení pre túto oblasť....

Návrhy na zaradenie problémov na riešenie do programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky

Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky, Vážená pani podpredsedníčka vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, Vážená pani ministerka, Vážení páni ministri, dovoľujem si Vás osloviť s návrhmi na spracovanie programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie 2020 – 2024 a ciele určené na ochranu práv ľudí so zdravotným postihnutím....

Dlhoročný problém konečne vyriešený

V súvislosti so včerajším nálezom ústavného súdu o diskriminačných vekových hraniciach v kompenzáciách je pravdepodobné, že ministerstvo práce bude musieť dôslednejšie skúmať vekové hranice v legislatíve. Vítam rozhodnutie Ústavného súdu SR z 2. apríla 2020, ktorý rozhodol o diskriminačných vekových hraniciach pri peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia....