streda 28.10.2020

Vyjadrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ako vyplýva z dnešného uznesenia vlády (v prílohe), podľa ktorého niektoré osoby s ŤZP nemusia mať test a nemusia byť v karanténe, ak ho nemajú (nevzťahuje sa na ne zákaz vychádzania). (JUDr. Katarína Fedorová, PhD. - Poverená generálna riaditeľka / Sekcia sociálnej politiky)
Ide o osoby (bod 15 a nasl.):
  •  osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
  • osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
  • osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,
  • osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
  • onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby.