streda 31.03.2021

Výzva komisára pre osoby so zdravotným postihnutím na uprednostňovanie očkovania pre osoby so zdravotným postihnutím

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská vyzýva všetky zložky, ktoré sa zúčastňujú na očkovaní proti vírusu COVID-19, aby maximálne vyšli v ústrety osobám so zdravotným postihnutím. Je to spolu s dôchodcami najzraniteľnejšia skupina obyvateľstva.
Denne na náš úrad telefonujú a píšu zúfalí ľudia, ktorým sa nedarí prihlásiť do systému vakcinácie, ani dovolať sa na dôležité telefonické linky, na ktorých buď nikto telefón neberie, alebo je stále obsadené.

Prosíme aj lekárov o súčinnosť, aby uprednostnili v prihlasovaní na očkovanie osoby so zdravotným postihnutím, aby odporučili svojim pacientom tú správnu vakcínu vzhľadom na ich zdravotný stav.

Uvedomujem si, že situácia je stále veľmi vážna a všetci - najmä zdravotníci sú pod obrovským tlakom. V Úrade komisára však denne sledujeme ako sa s pandemickou situáciou boria ľudia so zdravotným postihnutím, ktorí strádajú celkom inak ako zdraví ľudia. Myslím, že si zaslúžia našu plnú podporu a pochopenie aj pokiaľ ide o očkovanie.

Ak môžete, pomôžte nám spolu vytvoriť v boji proti pandémii COVID-19 pre týchto ľudí podmienky, v ktorých sa budú cítiť bezpečne.

Vopred všetkým zainteresovaným ďakujem v mene svojom, ale aj v mene osôb so zdravotným postihnutím.
 

S pozdravom

JUDr. Zuzana Stavrovská
komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím
 

Komisár predstavuje nezávislý mechanizmus na presadzovanie, ochranu a monitorovanie vykonávania Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím podľa Článku 33 ods. 2 a v súlade s princípmi (Parížskymi princípmi – prijatými rezolúciou VZ OSN č. 48/134 z 20.12 1993) postavenia a fungovania vnútroštátnych  inštitúcií na ochranu a podporu ľudských práv. Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím nadobudol platnosť pre Slovenskú republiku 25. júna 2010 a článok 33 odsek 2 tohto dohovoru zaväzuje zmluvné strany Dohovoru v súlade so svojím právnym a správnym systémom zachovávať, posilňovať, zriadiť alebo ustanoviť na vnútroštátnej úrovni systém zahŕňajúci jeden, prípadne viac nezávislých mechanizmov na presadzovanie, ochranu a monitorovanie vykonávania tohto dohovoru.