Tlačová konferencia k alarmujúcej situácii v sociálnych službách

Organizácie zastupujúce ľudí so zdravotným postihnutím, seniorov, poskytovateľov sociálnych služieb a profesionálov v sociálnej oblasti reagujú na alarmujúcu situáciu v poskytovaní sociálnych služieb na Slovensku, ktorá sa opätovne zviditeľnila v súvislosti s požiarom v CSS Zátišie v Osadnom z decembra 2021, keď zomreli štyria klienti s mentálnym postihnutím a ďalší sú hospitalizovaní. Zomrel aj riaditeľ zariadenia.
Zástupcovia organizácií napísali otvorený list predsedovi vlády SR Eduardovi Hegerovi a ministrovi práce, soc. vecí a rodiny Milanovi Krajniakovi. Podpísalo ho 62 právnických osôb a 108 fyzických osôb.

Podpísať sa pod otvorený list môže aj verejnosť na linku www.peticie.com/otvoreny_list_k_situacii_v_socialnych_sluzbach 
 
Na tlačovej konferencii obsah listu predstavili komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská, riaditeľka Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR Iveta Mišová, štatutárna zástupkyňa Nezávislej platformy SocioFórum, o.z. Lýdia Brichtová  a predseda Národnej rady občanov so ZP Branislav Mamojka.
 
 
 Záznam z tlačovej konferencie k alarmujúcej situácii v sociálnych službách