streda 26.02.2020

Taxislužba pre všetkých?

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím eviduje a rieši podnety týkajúce sa podmienok prepravy nevidiacich osôb sprevádzaných vodiacim psom, ako aj podnety týkajúce sa podmienok prepravy osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu odkázaných na invalidný vozík. Z tohto dôvodu sme začali realizovať v Bratislave prieskum na tému, či a za akých podmienok môžu nevidiace osoby sprevádzané vodiacim psom, ako aj osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu odkázané na invalidný vozík využívať na prepravu taxislužby na Slovensku.
V súvislosti s medializovaným prípadom násilného „vyhodenia“ nevidiacej osoby sprevádzanej vodiacim psom na ulicu v Prahe z minulého týždňa sme oslovili nasledovné taxislužby: Bolt, Uber Taxi, VB Taxi, Fun Taxi, Easy Taxi, Caribic Taxi, Correct Taxi, Hello Taxi. Uvedené taxislužby sme požiadali o súčinnosť a stanovisko, či a za akých podmienok má taxislužba vyriešenú a zabezpečenú
 
  • Prepravu nevidiacich osôb sprevádzaných vodiacim psom
  • Prepravu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu odkázaných na invalidný vozík
 
Z ôsmich oslovených taxislužieb nám odpovedali iba tri.
 
Correct Taxi sa vyjadrila, že na tento typ prepravy nemajú vybavenie.
Hello Taxi uviedla, že prepravu zabezpečujú zazmluvnenými taxikármi. Všetko záleží na ochote vodiča, ktorého kontaktuje dispečing. Uviedli, že majú ochotných vodičov, avšak za 30 rokov prevádzky taxislužby nemali požiadavku na prepravu osoby s vodiacim psom. Osoby odkázané na invalidný vozík prepravujú.
 
VB Taxi sa vyjadrila, že prepravu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu odkázaných na invalidný vozík vedia zabezpečiť za predpokladu, že objednávateľ vopred nahlási invalidný vozík. V takomto prípade sa automaticky zasiela kombi/viacmiestne vozidlo s väčším batožinovým priestorom a bez príplatku za vyžiadanie kombi vozidla. Samozrejmosťou je aj pomoc vodiča s nastupovaním/ vystupovaním imobilnej osoby a naložením/vyložením vozíka. V prípadoch ťažkého pohybového obmedzenia klienta sa vyžaduje prítomnosť osobného asistenta alebo ďalšej osoby, ktoré pomôžu s naložením klienta do auta. Čo sa týka prepravy nevidiacich osôb sprevádzaných vodiacim psom, je tiež vhodné, aby osoba vopred nahlásila, že je nevidiaca a má vodiaceho psa. Podľa rozmerov psa sa zabezpečuje vhodné vozidlo a vodič, ktorý sa "väčších psov nebojí". Vodiaci pes je prepravovaný buď pri nohách klienta alebo v batožinovom priestore. Problémom nie je vlastné prepravné zariadenie pre psa, prípadne deka, ak ju klient má so sebou. Pes musí byť vychovaný a nesmie byť nadmieru znečistený. V prípade znečistenia vozidla môže byť pasažierovi účtovaný poplatok za znečistenie vozidla podľa cenníka. Vo vozidle sa v rámci bezpečnosti prepravuje vždy max. 1 pes. Nevidiacemu pasažierovi je poskytnutá pomoc s nástupom/výstupom a s batožinou. Komunikácia s klientom vrátane informovania o pristavení vozidla je telefonická namiesto sms. V prípade potreby je možné klienta k vozidlu /od vozidla odprevadiť v rámci blízkeho okolia.
 
Veľmi si cením takýto ústretový prístup k osobám so zdravotným postihnutím aj keď je ojedinelý. Žiaľ viac informácií sa nám nepodarilo zistiť. Bolo by vhodné, aby takýto ľudský prístup pri preprave osôb so zdravotným postihnutím prejavili aj ďalšie taxislužby.
 
Aj vo Vašom meste/obci viete o taxislužbe, ktorá dokáže prepravovať osoby s vodiacim psom alebo osoby odkázané na invalidný vozík? Oznámte to Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, radi tieto informácie sprostredkujeme všetkým na facebooku úradu a na webovom portáli www.komisarprezdravotnepostihnutych.sk alebo prostredníctvom Facebook messengera.


Kontakty:

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
sekretariat@komisar.sk

Facebook: fb.com/komisar.sk
Facebook messenger: m.me/komisar.sk


Súvisiace reportáže a články:
"Len jedna taxislužba uviedla, že prepravu ľudí s vodiacimi psami zabezpečuje, avšak je vhodné, aby osoba vopred nahlásila, že je nevidiaca a má vodiaceho psa." na teraz.sk
"Ľudia s vodiacimi psami pri vstupe na rôzne miesta bojujú s neochotou" na teraz.sk


Stanoviská oslovených spoločností:

 
Spoločnosť Bolt Technology OÜ

Podľa zákona č. 56/2012 Z. Z., teda zákona o cestnej doprave prepravný poriadok v osobnej doprave a v taxislužbe okrem prepravných podmienok podľa §4, odseku 2, obsahuje
- rozsah osobitných práv a povinností cestujúcich so zdravotným postihnutím a cestujúcich so zníženou pohyblivosťou vrátane sprevádzajúcich osôb, ako aj dôchodcov, žiakov a študentov 
- podmienky prepravy psa so špeciálnym výcvikom, ktorý poskytuje pomoc cestujúcemu s ťažkým zdravotným postihnutím

V rámci prepravný poriadok prevádzkovateľa dispečingu, ktorý môžete nájsť na tomto odkaze sa uvádza v bode 7. Vodič vozidla taxislužby nasledovné
Vodič vozidla taxislužby je povinný poskytovať dopravné služby podľa prepravného poriadku,najmä
- umožniť prepravu psa so špeciálnym výcvikom, ktorý poskytuje pomoc cestujúcemu s ťažkým zdravotným postihnutím,
- poskytnúť súčinnosť cestujúcim so zdravotným postihnutím a cestujúcim so zníženou pohyblivosťou vrátane sprevádzajúcich osôb, ako aj dôchodcom, žiakom a študentom

Partnerskí vodiči jazdiaci na platforme Bolt majú tento prepravný poriadok kedykoľvek k dispozícii.

Je dôležité, aby v prípade, že našu aplikáciu využije užívateľ so špecializovaným psom, resp. so zdravotným postihnutím zavolal vopred vodičovi. Ten tak vie zvoliť lepšie miesto zastavenia, aby nedochádzalo k obmedzeniu dopravy, resp. vie prípadne pripraviť vozidlo.