Reakcia komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím k stanovisku Výboru OSN proti mučeniu vo veci používania klietkových postelí u ľudí so zdravotným postihnutím

Výbor OSN proti mučeniu odsúdil Slovenskú republiku za používanie klietkových postelí u ľudí so zdravotným postihnutím. Podrobnejšie o tom informuje Fórum pre ľudské práva a nadácia Validity. Tlačovú správu Fóra pre ľudské práva a nadácie Validity si môžete prečítať nižšie.

Vítam rozhodnutie Výboru OSN proti mučeniu vo veci Lucky Černákovej. Toto rozhodnutie vytvára priestor na účinnejší zásah proti takýmto historicky zaužívaným praktikám, ktoré sa pritom od roku 2009, podľa zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, nesmú v zariadeniach sociálnych služieb používať. Pri monitoringoch v zariadeniach sociálnych služieb, vykonávaných Úradom komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, každoročne zisťujeme používanie sieťových postelí, pričom na odstránenie týchto sieťových postelí ukladáme okamžité opatrenia na nápravu a podávame trestné oznámenia,

povedala  komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.

Zariadenia sociálnych služieb dokonca často argumentujú, že sieťovú posteľ odporúčal psychiater ako zdravotnícku pomôcku.

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sa v zariadeniach sociálnych služieb stretáva aj s rovnako neprípustným používaním postelí s vysokými drevenými bočnicami, ktoré sa nedajú zložiť a človek je tam umiestnený na dlhší čas, až kým ho niekto nepríde uvoľniť.

V psychiatrických zariadeniach, ktoré Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím v rámci monitoringov navštívil, zistil nadužívanie sieťových postelí. Z 9-tich psychiatrických zariadení iba v jednom nepoužívali sieťové postele. Vo zvyšných ôsmich psychiatrických zariadeniach dochádza k nadužívaniu sieťových postelí, dokonca v takej forme, že pacient je umiestnený do sieťovej postele pred očami iných pacientov, sieťové postele sa používajú ako bežné lôžka, a nielen na akútne zvládnutie zlého stavu pacienta, a používajú sa dlhodobo.

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská je za zákaz používania sieťových postelí aj v psychiatrických zariadeniach.Súvisiace odkazy:
Slovensko si vyslúžilo kritiku zo strany Výboru OSN proti mučeniu (teraz.sk)

Prelomové víťazstvo pre ľudí so zdravotným postihnutím: Výbor OSN proti mučeniu odsúdil Slovenskú republiku za používanie klietkových postelí u ľudí so zdravotným postihnutím – Fórum pre ľudské práva (forumhr.eu)
The UN Committee against Torture condemns the use of cage beds against people with disabilities in Slovakia – Forum for Human Rights (forumhr.eu)Súvisiaca legislatíva:
143/1988 Zb. - Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu