štvrtok 28.05.2020

Prosba v mene rodičov starajúcich sa o deti so zdravotným postihnutím

Posledné dni aj v súvislosti so zlepšujúcou sa epidemiologickou situáciou a uvoľňovaním opatrení prijatých vládou Slovenskej republiky na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím vnímame silnejúci hlas zúfalých rodičov detí so zdravotným postihnutím, ktorým sa už viac ako dva mesiace nedostáva sociálnych služieb, na ktoré sú ich deti odkázané. Mnohí už na pokraji svojich ľudských síl sa o svoje deti starajú 24 hodín nonstop bez možnosti oddychu, pričom táto starostlivosť je psychicky vyčerpávajúca za normálnych okolností aj pre profesionálov v zariadeniach sociálnych služieb. V mene týchto rodičov a ich detí som poprosila o zvýšenie komunikácie aj priebežných krokov vo vzťahu k obnove poskytovania sociálnych služieb pre deti a mladých ľudí.
Vážený pán minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
posledné dni aj v súvislosti so zlepšujúcou sa epidemiologickou situáciou a uvoľňovaním opatrení prijatých vládou Slovenskej republiky na úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím vnímame silnejúci hlas zúfalých rodičov detí so zdravotným postihnutím, ktorým sa už viac ako dva mesiace nedostáva sociálnych služieb, na ktoré sú ich deti odkázané. Mnohí už na pokraji svojich ľudských síl sa o svoje deti starajú 24 hodín nonstop bez možnosti oddychu, pričom táto starostlivosť je psychicky vyčerpávajúca za normálnych okolností aj pre profesionálov v zariadeniach sociálnych služieb.

Rodičia chápu potrebu celospoločenských opatrení a obmedzení, no volajú po priebežných informáciách a akejkoľvek podpore zo strany nateraz stále zavretých zariadení sociálnych služieb. Aj Úrad komisára registruje, že na rozdiel od škôl, rôznych typov služieb a prevádzok, o vývoji otvárania ktorých sa v médiách priebežne komunikuje na takmer dennej báze, o zariadeniach sociálnych služieb poskytovaných ambulantnou formou alebo týždennou pobytovou formou, ktoré sú určené pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím, sa komunikuje len veľmi málo. Rodičia týchto detí sú tak ponechaní bez akejkoľvek vízie, čo bude ďalej, vyjadrujú presvedčenie, že sa na nich zrejme zabudlo, čo im celú situáciu ešte viac sťažuje.

Preto z pozície komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím v mene týchto rodičov a ich detí prosím o zvýšenie komunikácie aj priebežných krokov zodpovedných inštitúcií vo vzťahu k obnove poskytovania sociálnych služieb pre deti a mladých ľudí. Tiež prosím a apelujem na všetky zariadenia sociálnych služieb, ktoré aktuálne služby neposkytujú, aby v týchto dňoch prišli aktívne akoukoľvek dostupnou formou na pomoc rodičom s deťmi so zdravotným postihnutím a pomohli im zvládnuť, dúfajme, že, už záverečné fázy náročnej situácie, v ktorej sa v dôsledku koronakrízy ocitli. Každý deň je pre týchto rodičov čím ďalej náročnejší.


Ďakujem vopred za riešenie a porozumenie.
Zostávam s úctou

JUDr. Zuzana Stavrovská, v. r.
komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím