Ochrana klientov v DSS pred požiarmi je často nedostatočná (Reakcia na požiar v DSS v Osadnom)

Vyjadrujeme úprimnú sústrasť príbuzným a priateľom klienta DSS v Osadnom, ktorý prišiel o život po požiari v zariadení sociálnych služieb, ktoré patrí pod Centrum sociálnych služieb Zátišie v Osadnom v okrese Snina. Deviatim klientom a jednej zamestnankyni, ktorých hospitalizovali v nemocnici, želáme skoré uzdravenie. Celému osadenstvu DSS prajeme veľa síl a energie na zvládnutie šoku a vysporiadanie sa so situáciou.
Z doterajších medializovaných informácií nevieme, čo požiar spôsobilo a do akej miery bola daná budova zabezpečená pred rizikom požiaru.

Pripomíname však, že v zariadeniach sociálnych služieb často zaznamenávame nedostatky týkajúce sa zabezpečenia protipožiarnej ochrany.  Napríklad len v roku 2020 sme ôsmim zariadeniam uložili opatrenie, aby zabezpečili nácvik protipožiarneho a evakuačného cvičenia pre zamestnancov a klientov zariadenia.  Stretávame sa aj s tým, že niektoré zariadenia, ak aj majú požiarno-evakuačný výcvik a výcvik evakuácie, absolvujú ho iba zamestnanci, a nie klienti.

V zariadeniach s bariérami sa dokonca často na poschodiach nachádzajú imobilní klienti, ktorých prevoz na posteliach výťahom, no ani na invalidných vozíkoch nie je možný ani za bežných okolností. Takíto klienti sú navyše permanentne vystavení hrozbe poškodeniu zdravia práve pri požiaroch či iných neočakávaných živelných udalostiach. Nehovoriac o beznádejnej snahe o záchranu klientov, ktorí sú v rozpore s Dohovorom OSN o ochrane práv osôb so zdravotným postihnutím a so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách zvonku zamykaní v izbách alebo umiestňovaní do sieťových postelí či postelí s vysokými bočnicami. (Reakcia komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím k stanovisku Výboru OSN proti mučeniu vo veci - Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (komisarprezdravotnepostihnutych.sk))

V nami navštívených zariadeniach sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou často chýbajú aj signalizačné zariadenia pre imobilných klientov, ktorí k tomu, aby si privolali pomoc, musia vykrikovať.

Preto naďalej dôrazne apelujem na problém ochrany života a zdravia klientov v zariadeniach v súvislosti s prevenciou pred požiarmi, či inými mimoriadnymi udalosťami,

povedala komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.Súvisiace články:
Reakcia komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím k stanovisku Výboru OSN proti mučeniu vo veci - Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (komisarprezdravotnepostihnutych.sk)

Ochrana pred požiarmi v zariadeniach sociálnych služieb - Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (komisarprezdravotnepostihnutych.sk)
Ochrana proti požiaru je nedostatočná, zamestnanci nie sú školení - Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (komisarprezdravotnepostihnutych.sk)


Súvisiace odkazy:
TRAGICKÝ POŽIAR v Domove sociálnych služieb si vyžiadal jednu obeť (teraz.sk)
Pri požiari v domove sociálnych služieb pri Snine zahynul jeden klient - Správy RTVS