streda 03.04.2019

Cesta do krajiny Aspergerov

Pri príležitosti Svetového dňa autizmu sa dňa 3.4.2019 na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím konala vernisáž výtvarných diel detí a mladých ľudí s Aspergerovým syndrómom.
Na výstave, ktorá sa týmto dňom otvára verejnosti prezentujú svoje diela deti a mladí ľudia spojení v celoslovenskom občianskom združení HANS. Ako sa vyjadrila predsedníčka združenia pani Viera Hincová: „Naše občianske združenie vzniklo preto, lebo sme ako rodičia detí s Aspergerovým syndrómom a s diagnózou vysoko funkčného autizmu pociťovali potrebu mať spoločný hlas a prispieť k riešeniu situácie detí, mladých ľudí a rodín s ťažkosťami v sociálnych vzťahoch a komunikácii a s odlišným vnímaním sveta.“
V úvodnej časti vernisáže sa prítomným prihovorila komisárka pre zdravotne postihnutých JUDr. Zuzana Stavrovská, ktorá poznamenala, že aj keď ľudia s touto diagnózou majú často veľmi obmedzené vzťahy s okolím, obvykle nevytvárajú nové priateľstvá, komunikujú len s blízkou rodinou, mávajú úzko špecifikované záujmy, mnohí majú sklony k výnimočnosti a niektorí sú v určitých smeroch výnimoční až geniálni, a pre tieto odlišnosti sú nezvyčajní a zaujímaví, dôkazom čoho sú aj na výstave prezentované výtvarné diela. Úvodné slová na vernisáži doplnila predsedníčka o. z. Hans Viera Hincová prečítaním krátkych vtipných príbehov a výrokov detí s Aspergerovým syndrómom, o ktoré sa s ňou podelili rodičia.
Potom si prítomní návštevníci pozreli výstavu, s právnikmi Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím predebatovali spoločné témy a so vzájomným prianím ďalších úspechov v živote a v práci sa v podvečerných hodinách rozišli. 
Výstava bude v priestoroch Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím otvorená pre verejnosť v čase úradných hodín do konca júna 2019.