Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu

Kalendár udalostí

Kalendár zobrazuje hlavné minulé a očakávané udalosti programu komisárky a zamestnancov úradu

Pripravované udalosti

Dátum konaniaNázov aktivityTyp aktivity
19.03.2018 Osobné stretnutie   Stretnutie v kancelárii
19.03.2018Popis: Osobné stretnutie ohľadom zmeny opatrovníka podávateľa. KZP/0466/2017/03R
10:30 - 11:30 Trvanie: 60 minút
19.03.2018 Porada Úradu   Porada
19.03.2018Popis: pravidelná porada
13:00 - 15:00 Trvanie: 120 minút
20.03.2018 Konferencia „25 rokov inštitucionalizovanej ochrany ľudských práv n...   Stretnutie v meste
20.03.2018Popis: Konferenciu organizuje Slovenské národné stredisko pre ľudské práva v Bratislave
08:30 - 15:30 Trvanie: 420 minút
20.03.2018 Rozporové konanie k zákonu č. 447/2008 Z.z.   Stretnutie v meste
20.03.2018Popis: rozporové konanie dňa 20.3.2018 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ku ktoré...
10:00 - 11:00 Trvanie: 60 minút
20.03.2018 Pojednávanie   Účasť na pojednávaní
20.03.2018Popis: Pojednávanie o obmedzení spôsobilosti na právne úkony KZP/0106/2016/03R.
12:30 - 15:00 Trvanie: 150 minút
22.03.2018 Konferencia SPOSA " Autisti v práci"   Stretnutie v meste
22.03.2018Popis: Záverečná konferencia k projektu Autisti v práci, predstavenie výsledkov a možnosti pokračovania
11:30 - 15:00 Trvanie: 210 minút
22.03.2018 Konferencia "každá firma má svojho autistu"   Stretnutie v meste
22.03.2018Popis: Vyhodnotenie výsledkov pri príležitosti ukončenia projektu
11:30 - 15:30 Trvanie: 240 minút
23.03.2018 Stretnutie expertnej skupiny na tému reformy opatrovníckeho práva d... Stretnutie v meste
09:00 - 14:00 Trvanie: 300 minút
26.03.2018 Pojednávanie OS Poprad - KZP/0008/2016/02R Účasť na pojednávaní
08:00 - 14:30 Trvanie: 390 minút
26.03.2018 Porada Úradu   Porada
26.03.2018Popis: pravidelná porada
13:00 - 15:00 Trvanie: 120 minút
27.03.2018 Pojednávanie OS Bratislava II - KZP/0017/2016/05R Účasť na pojednávaní
09:00 - 12:00 Trvanie: 180 minút
27.03.2018 Zasadnutie Rady vlády SR pre práva seniorov a prispôsobovanie verej... Stretnutie v meste
10:00 - 14:30 Trvanie: 270 minút
28.03.2018 Inklúzia po slovensky - Verejná diskusia Klub pod lampu Stretnutie v meste
18:00 - 20:30 Trvanie: 150 minút
19.04.2018 Pojednávanie OS Bratislava I - KZP/0306/2017/05R Účasť na pojednávaní
07:30 - 10:30 Trvanie: 180 minút
20.04.2018 Stretnutie expertnej skupiny na tému reformy opatrovníckeho práva d... Stretnutie v meste
09:00 - 14:00 Trvanie: 300 minút
16.05.2018 Pojednávanie OS Bratislava II - KZP/0164/2017/05R Účasť na pojednávaní
08:30 - 12:00 Trvanie: 210 minút

Minulé udalosti

Dátum konaniaNázov aktivityTyp aktivity
05.01.2017 Stretnutie s predsedom Slovenského paralympijského výboru a predsed... Stretnutie v kancelárii
10:00 - 12:00 Trvanie: 120 minút
09.01.2017 Porada úradu Porada
09:00 - 12:30 Trvanie: 210 minút
10.01.2017 Stretnutie s predsedom Slovenskej humanitnej rady s Ing. Ivanom Sýk... Stretnutie v meste
10:00 - 11:00 Trvanie: 60 minút
10.01.2017 Pracovné stretnutie k deinštitucionalizácii   Stretnutie v kancelárii
10.01.2017Popis: stretnutie s organizáciami zabezpečujúcimi realizáciu DI.
14:00 - 15:00 Trvanie: 60 minút
11.01.2017 Osobné stretnutie s podávateľkou podnetu vo veci spôsobilosti na pr... Stretnutie v kancelárii
10:00 - 12:30 Trvanie: 150 minút
12.01.2017 Stretnutie so zástupkyňou nemeckej organizácie osôb so zdravotným p... Stretnutie v kancelárii
12:00 - 14:00 Trvanie: 120 minút
16.01.2017 Porada úradu Porada
09:00 - 12:00 Trvanie: 180 minút
16.01.2017 Porada k zabezpečeniu monitorovania prístupnosti pre ľudí so zdravo... Porada
13:00 - 15:00 Trvanie: 120 minút
16.01.2017 Porada úradu k webovému portálu Porada
16:00 - 18:00 Trvanie: 120 minút
17.01.2017 Osobné stretnutie s podávateľkou podnetu   Stretnutie v kancelárii
17.01.2017Popis: Popis:Doplnenie podnetu sp. zn. KZP/0010/2017/02R.
12:50 - 13:50 Trvanie: 60 minút
18.01.2017 Školenie na tému "Zastupovanie detí s duševným postihnutím" Školenie
08:00 - 18:00 Trvanie: 600 minút
19.01.2017 Školenie na tému "Zastupovanie detí s duševným postihnutím" Školenie
08:00 - 18:00 Trvanie: 600 minút
20.01.2017 Školenie na tému "Zastupovanie detí s duševným postihnutím"   Školenie
20.01.2017Popis: Školenie na tému "Zastupovanie detí s duševným postihnutím"
08:00 - 13:00 Trvanie: 300 minút
20.01.2017 Stretnutie s ministerkou spravodlivosti p. Luciou Žitňanskou Stretnutie v kancelárii
09:00 - 12:30 Trvanie: 210 minút
23.01.2017 Stretnutie s p. Monikou Ščevovichovou   Stretnutie v kancelárii
23.01.2017Popis: Stretnutie s predsedníčkou občianskeho združenia POMOC ČLOVEKU
08:15 - 16:30 Trvanie: 495 minút
24.01.2017 Múzeum Janka Kráľa Liprovský Mikuláš   Stretnutie v kancelárii
24.01.2017Popis: Príprava a poradenstvo pre vytvorenie chránenej dielne, za účasti PhDr. Viery Záhorcovej.
06:00 - 12:00 Trvanie: 360 minút
24.01.2017 Šetrenie podnetov v meste Liptovský Mikuláš a okolie.   Stretnutie v meste
24.01.2017Popis: Výjazd zamestnancov úradu za účelom osobného šetrenia podnetov a získania listinných materiálov od podávateľov podnetov.
11:00 - 16:30 Trvanie: 330 minút
25.01.2017 Stretnutie s predsedom Národnej rady sluchovo postihnutých - s p. I...   Stretnutie v kancelárii
25.01.2017Popis: Stretnutie za účelom plánu ďalšej spolupráce
09:00 - 10:20 Trvanie: 80 minút
25.01.2017 Školenie ochrana osobn.údajov Školenie
11:00 - 15:00 Trvanie: 240 minút
26.01.2017 Podpis memoranda s prof. Doc. JUDr. Marekom Šmidom, PhD., rektorom ...   Stretnutie v meste
26.01.2017Popis: Podpis „Memoranda o spolupráci“.
13:00 - 16:00 Trvanie: 180 minút
27.01.2017 Osobné šetrenie podnetu Stretnutie v meste
08:00 - 10:10 Trvanie: 130 minút
30.01.2017 Súdne pojednávanie Krajský súd Žilina sp. zn. KZP/204/2016/02R a sp... Účasť na pojednávaní
06:00 - 17:00 Trvanie: 660 minút
31.01.2017 Pracovné stretnutie vo veci zmluvy o nájme priestorov Stretnutie v kancelárii
10:00 - 11:30 Trvanie: 90 minút
31.01.2017 Stretnutie so zástupcami AV Mobilita, chránená dielňa   Stretnutie v kancelárii
31.01.2017Popis: Stretnutie k prezentácii projektu RegioAuto – sociálny taxík s p. Klaudiou Valuškovou a p. Mgr. Máriou Fumačovou
14:00 - 15:30 Trvanie: 90 minút
01.02.2017 Stretnutie k podnetu Stretnutie v meste
09:00 - 17:00 Trvanie: 480 minút
01.02.2017 Porada úradu Porada
09:00 - 11:30 Trvanie: 150 minút
01.02.2017 Osobné stretnutie s podávateľom podnetu za účelom prijatia podnetu Stretnutie v kancelárii
13:10 - 14:15 Trvanie: 65 minút
02.02.2017 Pracovné stretnutie na Mestskom úrade Senec Stretnutie v meste
10:35 - 14:15 Trvanie: 220 minút
07.02.2017 Stretnutie s podávateľom podnetu sp. zn. KZP/0183/2016/02R Stretnutie v kancelárii
14:00 - 14:30 Trvanie: 30 minút
09.02.2017 Konferencia ku kvalite sociálnych služieb   Stretnutie v meste
09.02.2017Popis: Organizátorom je Zväz poskytovateľov sociálnych služieb. Miesto konania: Žilina
08:00 - 20:30 Trvanie: 750 minút
Zobrazené výsledky 1-30 (z 443)
 |<  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 

Kontakt

Račianska 153
831 54 Bratislava
Slovakia
00421 2 20 42 03 09
sekretariat@komisar.sk

Podnety

Copyright © 2016 Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím