Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu

Kalendár udalostí

Kalendár zobrazuje hlavné minulé a očakávané udalosti programu komisárky a zamestnancov úradu

Pripravované udalosti

Dátum konaniaNázov aktivityTyp aktivity
18.01.2018 Pracovné stretnutie   Stretnutie v meste
18.01.2018Popis: Pracovné stretnutie ohľadom napĺňania rozpočtových pravidiel na rok 2018.
13:00 - 16:00 Trvanie: 180 minút
19.01.2018 Stretnutie s riaditeľkou SVET MOBILITY o.z.   Stretnutie v kancelárii
19.01.2018Popis: Stretnutie za účelom dohodnutia spolupráce.
09:00 - 10:30 Trvanie: 90 minút
22.01.2018 Porada Úradu   Porada
22.01.2018Popis: K téme: Opatrenia o splnení úloh národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím.
09:00 - 11:00 Trvanie: 120 minút
23.01.2018 Porada úradu Porada
09:00 - 11:00 Trvanie: 120 minút
24.01.2018 Výjazdový deň komisárky v meste Malacky   Výjazd
24.01.2018Popis: Pravidelný výjazdový deň spojený s prezentáciou,návštevou ZSS, prijímaním podnetov od občanov a konzultáciou pre nich.
08:00 - 17:30 Trvanie: 570 minút
25.01.2018 Monitoring DSS Trnavský kraj Monitoring
06:30 - 17:30 Trvanie: 660 minút
25.01.2018 Pracovné stretnutie s názvom "právo osôb so zdravotným postihnutím ...   Stretnutie v meste
25.01.2018Popis: Podtitul stretnutia - záväzky voči deinštitucionalizácii, financovanie a výsledky - kde sa nachádzame a kam by sme mali smerovať. Účasť JUDr. Stavrovskej v panelovej diskusii.
08:30 - 14:30 Trvanie: 360 minút
26.01.2018 Konferencia   Stretnutie v meste
26.01.2018Popis: Téma J. Žitňanskej - ako umožniť návrat po dlhodobej PN alebo rekonvalescencii
09:00 - 13:00 Trvanie: 240 minút
26.01.2018 Odborný okrúhly stôl na tému “Ako pomôcť ľuďom po dlhodobej PN, rek...   Stretnutie v meste
26.01.2018Popis: Organizátorom okrúhleho stola je europoslankyňa pani Jana Žitňanská. Otvorenie aktívneho dialógu o uvedenom probléme za účelom prezentovania poznatkov na pôde Európskeho parlamentu, nakoľko sa táto téma otvára aj na úrovni Európskej únie. Miesto: Falkensteiner Hotel Bratislava, Pilárikova ulica 5, Bratislava
09:00 - 12:30 Trvanie: 210 minút
30.01.2018 Porada úradu Porada
09:00 - 11:00 Trvanie: 120 minút
30.01.2018 Súdne pojednávanie na OS BA II sp. zn. KZP/0225/2017/03R Účasť na pojednávaní
13:00 - 14:30 Trvanie: 90 minút
05.02.2018 Prerokovanie vecného zámeru reformy opatrovníctva dospelých a ochra...   Stretnutie v meste
05.02.2018Popis: Prerokovanie zmien vecného zámeru reformy opatrovníctva dospelých a ochrany seniorov v Slovenskej republike na Ministerstve spravodlivosti SR. Stretnutia sa koná na pozvanie p. ministerky Lucie Žitňanskej.
09:30 - 13:30 Trvanie: 240 minút
09.02.2018 Pojednávanie na OS Bratislava II Účasť na pojednávaní
08:00 - 11:30 Trvanie: 210 minút
27.02.2018 Súdne pojednávanie na OS Galanta sp. zn. KZP/0324/2016/03R Účasť na pojednávaní
10:30 - 12:00 Trvanie: 90 minút

Minulé udalosti

Dátum konaniaNázov aktivityTyp aktivity
05.01.2017 Stretnutie s predsedom Slovenského paralympijského výboru a predsed... Stretnutie v kancelárii
10:00 - 12:00 Trvanie: 120 minút
09.01.2017 Porada úradu Porada
09:00 - 12:30 Trvanie: 210 minút
10.01.2017 Stretnutie s predsedom Slovenskej humanitnej rady s Ing. Ivanom Sýk... Stretnutie v meste
10:00 - 11:00 Trvanie: 60 minút
10.01.2017 Pracovné stretnutie k deinštitucionalizácii   Stretnutie v kancelárii
10.01.2017Popis: stretnutie s organizáciami zabezpečujúcimi realizáciu DI.
14:00 - 15:00 Trvanie: 60 minút
11.01.2017 Osobné stretnutie s podávateľkou podnetu vo veci spôsobilosti na pr... Stretnutie v kancelárii
10:00 - 12:30 Trvanie: 150 minút
12.01.2017 Stretnutie so zástupkyňou nemeckej organizácie osôb so zdravotným p... Stretnutie v kancelárii
12:00 - 14:00 Trvanie: 120 minút
16.01.2017 Porada úradu Porada
09:00 - 12:00 Trvanie: 180 minút
16.01.2017 Porada k zabezpečeniu monitorovania prístupnosti pre ľudí so zdravo... Porada
13:00 - 15:00 Trvanie: 120 minút
16.01.2017 Porada úradu k webovému portálu Porada
16:00 - 18:00 Trvanie: 120 minút
17.01.2017 Osobné stretnutie s podávateľkou podnetu   Stretnutie v kancelárii
17.01.2017Popis: Popis:Doplnenie podnetu sp. zn. KZP/0010/2017/02R.
12:50 - 13:50 Trvanie: 60 minút
18.01.2017 Školenie na tému "Zastupovanie detí s duševným postihnutím" Školenie
08:00 - 18:00 Trvanie: 600 minút
19.01.2017 Školenie na tému "Zastupovanie detí s duševným postihnutím" Školenie
08:00 - 18:00 Trvanie: 600 minút
20.01.2017 Školenie na tému "Zastupovanie detí s duševným postihnutím"   Školenie
20.01.2017Popis: Školenie na tému "Zastupovanie detí s duševným postihnutím"
08:00 - 13:00 Trvanie: 300 minút
20.01.2017 Stretnutie s ministerkou spravodlivosti p. Luciou Žitňanskou Stretnutie v kancelárii
09:00 - 12:30 Trvanie: 210 minút
23.01.2017 Stretnutie s p. Monikou Ščevovichovou   Stretnutie v kancelárii
23.01.2017Popis: Stretnutie s predsedníčkou občianskeho združenia POMOC ČLOVEKU
08:15 - 16:30 Trvanie: 495 minút
24.01.2017 Múzeum Janka Kráľa Liprovský Mikuláš   Stretnutie v kancelárii
24.01.2017Popis: Príprava a poradenstvo pre vytvorenie chránenej dielne, za účasti PhDr. Viery Záhorcovej.
06:00 - 12:00 Trvanie: 360 minút
24.01.2017 Šetrenie podnetov v meste Liptovský Mikuláš a okolie.   Stretnutie v meste
24.01.2017Popis: Výjazd zamestnancov úradu za účelom osobného šetrenia podnetov a získania listinných materiálov od podávateľov podnetov.
11:00 - 16:30 Trvanie: 330 minút
25.01.2017 Stretnutie s predsedom Národnej rady sluchovo postihnutých - s p. I...   Stretnutie v kancelárii
25.01.2017Popis: Stretnutie za účelom plánu ďalšej spolupráce
09:00 - 10:20 Trvanie: 80 minút
25.01.2017 Školenie ochrana osobn.údajov Školenie
11:00 - 15:00 Trvanie: 240 minút
26.01.2017 Podpis memoranda s prof. Doc. JUDr. Marekom Šmidom, PhD., rektorom ...   Stretnutie v meste
26.01.2017Popis: Podpis „Memoranda o spolupráci“.
13:00 - 16:00 Trvanie: 180 minút
27.01.2017 Osobné šetrenie podnetu Stretnutie v meste
08:00 - 10:10 Trvanie: 130 minút
31.01.2017 Pracovné stretnutie vo veci zmluvy o nájme priestorov Stretnutie v kancelárii
10:00 - 11:30 Trvanie: 90 minút
31.01.2017 Stretnutie so zástupcami AV Mobilita, chránená dielňa   Stretnutie v kancelárii
31.01.2017Popis: Stretnutie k prezentácii projektu RegioAuto – sociálny taxík s p. Klaudiou Valuškovou a p. Mgr. Máriou Fumačovou
14:00 - 15:30 Trvanie: 90 minút
01.02.2017 Porada úradu Porada
09:00 - 11:30 Trvanie: 150 minút
01.02.2017 Stretnutie k podnetu Stretnutie v meste
09:00 - 17:00 Trvanie: 480 minút
01.02.2017 Osobné stretnutie s podávateľom podnetu za účelom prijatia podnetu Stretnutie v kancelárii
13:10 - 14:15 Trvanie: 65 minút
02.02.2017 Pracovné stretnutie na Mestskom úrade Senec Stretnutie v meste
10:35 - 14:15 Trvanie: 220 minút
09.02.2017 Konferencia ku kvalite sociálnych služieb   Stretnutie v meste
09.02.2017Popis: Organizátorom je Zväz poskytovateľov sociálnych služieb. Miesto konania: Žilina
08:00 - 20:30 Trvanie: 750 minút
10.02.2017 Workshop "Právo detí na prítomnosť rodiča počas hospiitalizácie   Stretnutie v meste
10.02.2017Popis: Pod záštitou europoslankyne p. Janky Žitňanskej. Právo detí na prítomnosť rodiča počas hospitalizácie chceme ukotviť v Charte práv pacienta v SR
09:15 - 14:40 Trvanie: 325 minút
15.02.2017 Stretnutie s riaditeľom Úseku služieb Slovenskej pošty, a.s.   Stretnutie v meste
15.02.2017Popis: Stretnutie za účelom riešenia bezbariérovosti prístupu so Slovenskej pošty na Hlavnej ul. v Košiciach. Súčasne prezentácia aktivít vlastnej iniciatívy Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím v oblasti prešetrovania architektonických bariér priestorov a budov pošty.
14:00 - 16:30 Trvanie: 150 minút
Zobrazené výsledky 1-30 (z 337)
 |<  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 

Kontakt

Račianska 153
831 54 Bratislava
Slovakia
00421 2 20 42 03 09
sekretariat@komisar.sk

Podnety

Copyright © 2016 Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím