Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu
Preverujeme podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky. Viac informáciíPodať podnet

Zodpovedný referent

Avatar
JUDr. Radmila Strejčková

Zdravotníctvo a sociálne poistenie

Prijaté podnety

Počet podnetov

Podrobnosti

Aktualizované: 21.08.2018 09:50

Stav podnetov

V sledovaní -  7,9 % Ukončené -  65,0 % Koná sa -  27,1 %

Typy podnetov

Žiadosť o poradenstvo -  31,3 % Podnet na preskúmanie -  61,3 % Návrh na zmenu legislatívy -  7,5 %

Spôsob podania

Vlastná iniciatíva -  1,3 % Pošta -  20,4 % Osobne -  23,3 % E-mail -  35,4 % Elektronický formulár -  19,6 %

Spôsob ukončenia podnetov

Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru ale v súlade so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  0,6 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru ale v súlade so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  0,6 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  0,6 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  2,9 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  24,6 % Postúpenie podnetu (§ 27 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  1,7 % Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu) -  38,9 % Podnet na zmenu právnej úpravy -  8,6 % Podanie podnetu na prokuratúru (§ 23 písm. b) Zákona č. 176/2015 Z.z.) -  1,1 % Odstúpenie podnetu (§ 23 písm. a) bod2.zákona č. 176/2015 Z.z.) -  0,6 % Odloženie podnetu § 22 -  20,0 %

Typ odloženia podnetov

Vo veci koná alebo konal verejný ochranca práv alebo iný komisár (§ 22 ods. 2 písm. c) -  5,6 % Späť vzatie podávateľom (§ 22 ods. 1 písm. c) -  11,1 % Rozhodol súd prvého stupňa (§ 22 ods. 1 písm. b) bod 2.) -  5,6 % Rozhodol súd druhého stupňa (§ 22 ods. 1 písm. b) bod 2.) -  19,4 % Opakovaný podnet, ktorý už komisár vybavil a neobsahuje nové skutočnosti komisár (§ 22 ods. 2 písm. d) -  5,6 % Nepatrí do pôsobnosti komisára (§ 22 ods. 1 písm. a) -  16,7 % Neopodstatnený (§ 22 ods. 2 písm. a) -  11,1 % Nedoplnenie, nespresnenie (§ 22 ods. 1 písm. d) -  22,2 % Koná súd (§ 22 ods. 1 písm. b) bod 1.) -  2,8 %

Kontakt

Račianska 153
831 54 Bratislava
Slovakia
00421 2 20 42 03 09
sekretariat@komisar.sk

Podnety

Copyright © 2016 - 2018 Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím