Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu
Preverujeme podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky. Viac informáciíPodať podnet

Zodpovedný referent

Avatar
JUDr. Radmila Strejčková

Zdravotníctvo a sociálne poistenie

Prijaté podnety

Počet podnetov

Podrobnosti

Aktualizované: 26.05.2018 21:33

Stav podnetov

V sledovaní -  8,0 % Ukončené -  66,0 % Koná sa -  25,9 %

Typy podnetov

Žiadosť o poradenstvo -  31,6 % Podnet na preskúmanie -  60,8 % Návrh na zmenu legislatívy -  7,5 %

Spôsob podania

Vlastná iniciatíva -  1,4 % Pošta -  20,8 % Osobne -  21,7 % E-mail -  36,3 % Elektronický formulár -  19,8 %

Spôsob ukončenia podnetov

Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru ale v súlade so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  0,6 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru ale v súlade so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  0,6 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  0,6 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  3,2 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  26,1 % Postúpenie podnetu (§ 27 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  0,6 % Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu) -  39,5 % Podnet na zmenu právnej úpravy -  8,9 % Podanie podnetu na prokuratúru (§ 23 písm. b) Zákona č. 176/2015 Z.z.) -  1,3 % Odstúpenie podnetu (§ 23 písm. a) bod2.zákona č. 176/2015 Z.z.) -  0,6 % Odloženie podnetu § 22 -  17,8 %

Typ odloženia podnetov

Vo veci koná alebo konal verejný ochranca práv alebo iný komisár (§ 22 ods. 2 písm. c) -  6,9 % Späť vzatie podávateľom (§ 22 ods. 1 písm. c) -  13,8 % Rozhodol súd prvého stupňa (§ 22 ods. 1 písm. b) bod 2.) -  6,9 % Rozhodol súd druhého stupňa (§ 22 ods. 1 písm. b) bod 2.) -  13,8 % Nepatrí do pôsobnosti komisára (§ 22 ods. 1 písm. a) -  17,2 % Neopodstatnený (§ 22 ods. 2 písm. a) -  13,8 % Nedoplnenie, nespresnenie (§ 22 ods. 1 písm. d) -  27,6 %

Kontakt

Račianska 153
831 54 Bratislava
Slovakia
00421 2 20 42 03 09
sekretariat@komisar.sk

Podnety

Copyright © 2016 - 2018 Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím