Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu
Preverujeme podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky. Viac informáciíPodať podnet

Zodpovedný referent

Avatar
JUDr. Radmila Strejčková

Zdravotníctvo a sociálne poistenie

Prijaté podnety

Počet podnetov

Podrobnosti

Aktualizované: 17.03.2018 05:08

Stav podnetov

Ukončené/sledované -  1,0 % Ukončené -  70,3 % Koná sa -  28,7 %

Typy podnetov

Žiadosť o poradenstvo -  30,3 % Podnet na preskúmanie -  63,1 % Návrh na zmenu legislatívy -  6,7 %

Spôsob podania

Vlastná iniciatíva -  2,1 % Pošta -  20,0 % Osobne -  20,5 % E-mail -  36,4 % Elektronicky formulár -  21,0 %

Spôsob ukončenia podnetov

Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru ale v súlade so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2018 Z.z.) -  0,7 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru ale v súlade so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2018 Z.z.) -  0,7 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2018 Z.z.) -  0,7 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2018 Z.z.) -  3,6 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2018 Z.z.) -  25,2 % Stanovisko (§ 10 ods. 2 písm. e)  -  0,7 % Postúpenie podnetu (§ 27 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  0,7 % Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu) -  41,0 % Podnet na zmenu právnej úpravy -  7,9 % Podanie podnetu na prokuratúru (§ 23 písm. b) Zákona č. 176/2015 Z.z.) -  1,4 % Odstúpenie podnetu (§ 23 písm. a) bod2.zákona č. 176/2015 Z.z.) -  0,7 % Odloženie podnetu § 22 -  16,5 %

Typ odloženia podnetov

Vo veci koná alebo konal verejný ochranca práv alebo iný komisár (§ 22 ods. 2 písm. c) -  7,7 % Späť vzatie podávateľom (§ 22 ods. 1 písm. c) -  19,2 % Rozhodol súd druhého stupňa (§ 22 ods. 1 písm. b) bod 2.) -  7,7 % Nepatrí do pôsobnosti komisára (§ 22 ods. 1 písm. a) -  19,2 % Neopodstatnený (§ 22 ods. 2 písm. a) -  11,5 % Nedoplnenie, nespresnenie (§ 22 ods. 1 písm. d) -  30,8 % 1.6 Rozhodol súd prvého stupňa (§ 22 ods. 1 písm. b) bod 2.) -  3,8 %

Kontakt

Račianska 153
831 54 Bratislava
Slovakia
00421 2 20 42 03 09
sekretariat@komisar.sk

Podnety

Copyright © 2016 Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím