Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu
Preverujeme podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky. Viac informáciíPodať podnet

Zodpovedný referent

Avatar
Mgr. Monika Štefančíková

Sociálne služby a vzdelávanie

Prijaté podnety

Počet podnetov

Podrobnosti

Aktualizované: 21.08.2018 09:49

Stav podnetov

V sledovaní -  12,9 % Ukončené -  61,4 % Koná sa -  25,7 %

Typy podnetov

Žiadosť o poradenstvo -  27,5 % Podnet na preskúmanie -  68,4 % Návrh na zmenu legislatívy -  4,1 %

Spôsob podania

Vlastná iniciatíva -  4,1 % Pošta -  17,0 % Osobne -  21,6 % E-mail -  45,0 % Elektronický formulár -  12,3 %

Spôsob ukončenia podnetov

Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru ale v súlade so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  0,8 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru ale v súlade so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  2,4 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bolo požiadané o výkon oprávnenia orgánu verejnej správy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  0,8 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  10,2 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  3,1 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  20,5 % Vstup do súdneho konania (§ 10 ods. 2 písm. g) zákona č. 176/2015 Z.z.) -  1,6 % Poučenie o správnom postupe (§ 23 písm. a) 1. zákona č. 176/2015 Z.z.) -  0,8 % Postúpenie podnetu (§ 27 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  3,9 % Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu) -  37,0 % Podnet na zmenu právnej úpravy -  5,5 % Odstúpenie podnetu (§ 23 písm. a) bod2.zákona č. 176/2015 Z.z.) -  0,8 % Odloženie podnetu § 22 -  12,6 %

Typ odloženia podnetov

Späť vzatie podávateľom (§ 22 ods. 1 písm. c) -  56,3 % Rozhodol súd prvého stupňa (§ 22 ods. 1 písm. b) bod 2.) -  6,3 % Nepatrí do pôsobnosti komisára (§ 22 ods. 1 písm. a) -  18,8 % Nedoplnenie, nespresnenie (§ 22 ods. 1 písm. d) -  18,8 %

Kontakt

Račianska 153
831 54 Bratislava
Slovakia
00421 2 20 42 03 09
sekretariat@komisar.sk

Podnety

Copyright © 2016 - 2018 Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím