Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu
Preverujeme podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky. Viac informáciíPodať podnet

Zodpovedný referenti

Requested profile not found.

Služby zamestnanosti a kompenzácie

Prijaté podnety

Počet podnetov Počet podnetov Počet podnetov

Počet podnetov

Podrobnosti

Aktualizované: 21.08.2018 09:50

Stav podnetov

V sledovaní -  15,8 % Ukončené -  71,3 % Koná sa -  13,0 %

Typy podnetov

Žiadosť o poradenstvo -  28,5 % Podnet na preskúmanie -  67,6 % Návrh na zmenu legislatívy -  3,8 %

Spôsob podania

Vlastná iniciatíva -  0,8 % Pošta -  19,6 % Osobne -  15,0 % E-mail -  47,8 % Elektronický formulár -  16,8 %

Spôsob ukončenia podnetov

Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru ale v súlade so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  0,2 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru ale v súlade so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  3,5 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bolo požiadané o výkon oprávnenia orgánu verejnej správy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  0,9 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  2,8 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  9,1 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  20,2 % Vstup do súdneho konania (§ 10 ods. 2 písm. g) zákona č. 176/2015 Z.z.) -  0,7 % Poučenie o správnom postupe (§ 23 písm. a) 1. zákona č. 176/2015 Z.z.) -  4,0 % Postúpenie podnetu (§ 27 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  0,2 % Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu) -  30,9 % Podnet na zmenu právnej úpravy -  3,7 % Podanie podnetu na prokuratúru (§ 23 písm. b) Zákona č. 176/2015 Z.z.) -  9,5 % Podanie podnetu na Generálnu prokuratúru -  1,9 % Odloženie podnetu § 22 -  12,3 %

Typ odloženia podnetov

Vo veci koná alebo konal verejný ochranca práv alebo iný komisár (§ 22 ods. 2 písm. c) -  1,8 % Späť vzatie podávateľom (§ 22 ods. 1 písm. c) -  25,0 % Rozhodol súd druhého stupňa (§ 22 ods. 1 písm. b) bod 2.) -  3,6 % Nepatrí do pôsobnosti komisára (§ 22 ods. 1 písm. a) -  10,7 % Neopodstatnený (§ 22 ods. 2 písm. a) -  3,6 % Nedoplnenie, nespresnenie (§ 22 ods. 1 písm. d) -  51,8 % Koná súd (§ 22 ods. 1 písm. b) bod 1.) -  1,8 % Anonymný (§ 22 ods. 2 písm. b) -  1,8 %

Kontakt

Račianska 153
831 54 Bratislava
Slovakia
00421 2 20 42 03 09
sekretariat@komisar.sk

Podnety

Copyright © 2016 - 2018 Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím