Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu
Preverujeme podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky. Viac informáciíPodať podnet

Zodpovedný referenti

Avatar
JUDr. Eva Chrančoková

Služby zamestnanosti a kompenzácie

Prijaté podnety

Počet podnetov Počet podnetov Počet podnetov

Počet podnetov

Podrobnosti

Aktualizované: 26.05.2018 21:29

Stav podnetov

V sledovaní -  15,7 % Ukončené -  68,7 % Koná sa -  15,5 %

Typy podnetov

Žiadosť o poradenstvo -  26,4 % Podnet na preskúmanie -  69,8 % Návrh na zmenu legislatívy -  3,8 %

Spôsob podania

Vlastná iniciatíva -  0,7 % Pošta -  19,7 % Osobne -  13,1 % E-mail -  50,6 % Elektronický formulár -  16,0 %

Spôsob ukončenia podnetov

Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru ale v súlade so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  0,3 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru ale v súlade so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  3,9 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bolo požiadané o výkon oprávnenia orgánu verejnej správy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  1,0 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  2,6 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  10,0 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  20,2 % Vstup do súdneho konania (§ 10 ods. 2 písm. g) zákona č. 176/2015 Z.z.) -  0,8 % Poučenie o správnom postupe (§ 23 písm. a) 1. zákona č. 176/2015 Z.z.) -  4,2 % Postúpenie podnetu (§ 27 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  0,3 % Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu) -  28,3 % Podnet na zmenu právnej úpravy -  3,9 % Podanie podnetu na prokuratúru (§ 23 písm. b) Zákona č. 176/2015 Z.z.) -  9,2 % Podanie podnetu na Generálnu prokuratúru -  2,1 % Odloženie podnetu § 22 -  13,1 %

Typ odloženia podnetov

Vo veci koná alebo konal verejný ochranca práv alebo iný komisár (§ 22 ods. 2 písm. c) -  1,9 % Späť vzatie podávateľom (§ 22 ods. 1 písm. c) -  20,8 % Rozhodol súd druhého stupňa (§ 22 ods. 1 písm. b) bod 2.) -  3,8 % Nepatrí do pôsobnosti komisára (§ 22 ods. 1 písm. a) -  11,3 % Neopodstatnený (§ 22 ods. 2 písm. a) -  3,8 % Nedoplnenie, nespresnenie (§ 22 ods. 1 písm. d) -  54,7 % Koná súd (§ 22 ods. 1 písm. b) bod 1.) -  1,9 % Anonymný (§ 22 ods. 2 písm. b) -  1,9 %

Kontakt

Račianska 153
831 54 Bratislava
Slovakia
00421 2 20 42 03 09
sekretariat@komisar.sk

Podnety

Copyright © 2016 - 2018 Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím