Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu
Preverujeme podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky. Viac informáciíPodať podnet

Zodpovedný referent

Requested profile not found.

Občianskoprávna a rodinná agenda

Prijaté podnety

Počet podnetov

Podrobnosti

Aktualizované: 21.08.2018 09:49

Stav podnetov

V sledovaní -  17,1 % Ukončené -  58,3 % Koná sa -  24,6 %

Typy podnetov

Žiadosť o poradenstvo -  33,2 % Podnet na preskúmanie -  65,8 % Návrh na zmenu legislatívy -  1,1 %

Spôsob podania

Vlastná iniciatíva -  6,4 % Pošta -  15,5 % Osobne -  33,7 % E-mail -  36,4 % Elektronický formulár -  8,0 %

Spôsob ukončenia podnetov

Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru ale v súlade so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  0,7 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  2,8 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  3,5 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  2,1 % Vstup do súdneho konania (§ 10 ods. 2 písm. g) zákona č. 176/2015 Z.z.) -  19,7 % Postúpenie podnetu (§ 27 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  4,9 % Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu) -  35,9 % Podnet na zmenu právnej úpravy -  1,4 % Podanie podnetu na prokuratúru (§ 23 písm. b) Zákona č. 176/2015 Z.z.) -  0,7 % Odstúpenie podnetu (§ 23 písm. a) bod2.zákona č. 176/2015 Z.z.) -  0,7 % Odloženie podnetu § 22 -  27,5 %

Typ odloženia podnetov

Späť vzatie podávateľom (§ 22 ods. 1 písm. c) -  25,6 % Nepatrí do pôsobnosti komisára (§ 22 ods. 1 písm. a) -  48,7 % Neopodstatnený (§ 22 ods. 2 písm. a) -  2,6 % Nedoplnenie, nespresnenie (§ 22 ods. 1 písm. d) -  12,8 % Koná súd (§ 22 ods. 1 písm. b) bod 1.) -  10,3 %

Kontakt

Račianska 153
831 54 Bratislava
Slovakia
00421 2 20 42 03 09
sekretariat@komisar.sk

Podnety

Copyright © 2016 - 2018 Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím