Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu
Preverujeme podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky. Viac informáciíPodať podnet

Zodpovedný referent

Avatar
JUDr. Zuzana Ujjobbágyová

Občianskoprávna a rodinná agenda

Prijaté podnety

Počet podnetov

Podrobnosti

Aktualizované: 17.03.2018 05:05

Stav podnetov

Ukončené/sledované -  16,1 % Ukončené -  61,9 % Koná sa -  21,9 %

Typy podnetov

Žiadosť o poradenstvo -  30,3 % Podnet na preskúmanie -  68,4 % Návrh na zmenu legislatívy -  1,3 %

Spôsob podania

Vlastná iniciatíva -  9,7 % Pošta -  16,8 % Osobne -  32,3 % E-mail -  36,1 % Elektronicky formulár -  5,2 %

Spôsob ukončenia podnetov

Žiadosť o pribratie do súdneho konania (§ 10 ods. 2 písm. g) zákona č. 176/2015 Z.z.) -  19,0 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2018 Z.z.) -  1,7 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2018 Z.z.) -  4,1 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2018 Z.z.) -  3,3 % Postúpenie podnetu (§ 27 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  5,8 % Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu) -  34,7 % Podnet na zmenu právnej úpravy -  1,7 % Odloženie podnetu § 22 -  29,8 %

Typ odloženia podnetov

Späť vzatie podávateľom (§ 22 ods. 1 písm. c) -  21,6 % Nepatrí do pôsobnosti komisára (§ 22 ods. 1 písm. a) -  51,4 % Neopodstatnený (§ 22 ods. 2 písm. a) -  2,7 % Nedoplnenie, nespresnenie (§ 22 ods. 1 písm. d) -  13,5 % Koná súd (§ 22 ods. 1 písm. b) bod 1.) -  10,8 %

Kontakt

Račianska 153
831 54 Bratislava
Slovakia
00421 2 20 42 03 09
sekretariat@komisar.sk

Podnety

Copyright © 2016 Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím