Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu
Preverujeme podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky. Viac informáciíPodať podnet

Zodpovedný referent

Avatar
Mgr. Veronika Veslárová

Občianskoprávna a rodinná agenda

Prijaté podnety

Počet podnetov

Podrobnosti

Aktualizované: 26.05.2018 21:27

Stav podnetov

V sledovaní -  17,1 % Ukončené -  61,2 % Koná sa -  21,8 %

Typy podnetov

Žiadosť o poradenstvo -  31,8 % Podnet na preskúmanie -  67,1 % Návrh na zmenu legislatívy -  1,2 %

Spôsob podania

Vlastná iniciatíva -  7,1 % Pošta -  15,9 % Osobne -  32,4 % E-mail -  36,5 % Elektronický formulár -  8,2 %

Spôsob ukončenia podnetov

Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru ale v súlade so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  0,8 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  2,3 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  3,8 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  2,3 % Vstup do súdneho konania (§ 10 ods. 2 písm. g) zákona č. 176/2015 Z.z.) -  18,8 % Postúpenie podnetu (§ 27 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  5,3 % Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu) -  36,1 % Podnet na zmenu právnej úpravy -  1,5 % Podanie podnetu na prokuratúru (§ 23 písm. b) Zákona č. 176/2015 Z.z.) -  0,8 % Odstúpenie podnetu (§ 23 písm. a) bod2.zákona č. 176/2015 Z.z.) -  0,8 % Odloženie podnetu § 22 -  27,8 %

Typ odloženia podnetov

Späť vzatie podávateľom (§ 22 ods. 1 písm. c) -  21,6 % Nepatrí do pôsobnosti komisára (§ 22 ods. 1 písm. a) -  51,4 % Neopodstatnený (§ 22 ods. 2 písm. a) -  2,7 % Nedoplnenie, nespresnenie (§ 22 ods. 1 písm. d) -  13,5 % Koná súd (§ 22 ods. 1 písm. b) bod 1.) -  10,8 %

Kontakt

Račianska 153
831 54 Bratislava
Slovakia
00421 2 20 42 03 09
sekretariat@komisar.sk

Podnety

Copyright © 2016 - 2018 Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím