Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu
Preverujeme podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky. Viac informáciíPodať podnet

Zodpovedný referent

Avatar
JUDr. Eva Arnoldová

Bezbariérová prístupnosť

Prijaté podnety

Počet podnetov

Podrobnosti

Aktualizované: 17.03.2018 05:03

Stav podnetov

Ukončené/sledované -  23,7 % Ukončené -  44,4 % Koná sa -  31,9 %

Typy podnetov

Žiadosť o poradenstvo -  14,1 % Podnet na preskúmanie -  84,4 % Návrh na zmenu legislatívy -  1,5 %

Spôsob podania

Vlastná iniciatíva -  7,4 % Pošta -  14,1 % Osobne -  23,7 % E-mail -  43,0 % Elektronicky formulár -  11,9 %

Spôsob ukončenia podnetov

Žiadosť o pribratie do súdneho konania (§ 10 ods. 2 písm. g) zákona č. 176/2015 Z.z.) -  3,3 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2018 Z.z.) -  31,5 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2018 Z.z.) -  7,6 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2018 Z.z.) -  15,2 % Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu) -  16,3 % Podnet na zmenu právnej úpravy -  2,2 % Odloženie podnetu § 22 -  23,9 %

Typ odloženia podnetov

Späť vzatie podávateľom (§ 22 ods. 1 písm. c) -  18,2 % Nepatrí do pôsobnosti komisára (§ 22 ods. 1 písm. a) -  59,1 % Nedoplnenie, nespresnenie (§ 22 ods. 1 písm. d) -  18,2 % Koná súd (§ 22 ods. 1 písm. b) bod 1.) -  4,5 %

Kontakt

Račianska 153
831 54 Bratislava
Slovakia
00421 2 20 42 03 09
sekretariat@komisar.sk

Podnety

Copyright © 2016 Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím