Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu
Preverujeme podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky. Viac informáciíPodať podnet

Zodpovedný referent

Avatar
JUDr. Eva Arnoldová

Bezbariérová prístupnosť

Prijaté podnety

Počet podnetov

Podrobnosti

Aktualizované: 26.05.2018 21:28

Stav podnetov

V sledovaní -  27,3 % Ukončené -  44,7 % Koná sa -  28,0 %

Typy podnetov

Žiadosť o poradenstvo -  16,0 % Podnet na preskúmanie -  82,7 % Návrh na zmenu legislatívy -  1,3 %

Spôsob podania

Vlastná iniciatíva -  6,7 % Pošta -  13,3 % Osobne -  25,3 % E-mail -  42,7 % Elektronický formulár -  12,0 %

Spôsob ukončenia podnetov

Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru ale v súlade so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  2,8 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  30,6 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  8,3 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  14,8 % Vstup do súdneho konania (§ 10 ods. 2 písm. g) zákona č. 176/2015 Z.z.) -  2,8 % Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu) -  17,6 % Podnet na zmenu právnej úpravy -  1,9 % Odloženie podnetu § 22 -  21,3 %

Typ odloženia podnetov

Späť vzatie podávateľom (§ 22 ods. 1 písm. c) -  16,7 % Nepatrí do pôsobnosti komisára (§ 22 ods. 1 písm. a) -  62,5 % Nedoplnenie, nespresnenie (§ 22 ods. 1 písm. d) -  16,7 % Koná súd (§ 22 ods. 1 písm. b) bod 1.) -  4,2 %

Kontakt

Račianska 153
831 54 Bratislava
Slovakia
00421 2 20 42 03 09
sekretariat@komisar.sk

Podnety

Copyright © 2016 - 2018 Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím