Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu
Preverujeme podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky. Viac informáciíPodať podnet

Zodpovedný referent

Avatar
JUDr. Eva Arnoldová

Bezbariérová prístupnosť

Prijaté podnety

Počet podnetov

Podrobnosti

Aktualizované: 21.08.2018 09:49

Stav podnetov

V sledovaní -  25,6 % Ukončené -  47,7 % Koná sa -  26,7 %

Typy podnetov

Žiadosť o poradenstvo -  15,1 % Podnet na preskúmanie -  83,1 % Návrh na zmenu legislatívy -  1,7 %

Spôsob podania

Vlastná iniciatíva -  5,8 % Pošta -  15,7 % Osobne -  25,6 % E-mail -  41,3 % Elektronický formulár -  11,6 %

Spôsob ukončenia podnetov

Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru ale v súlade so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  2,4 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  30,2 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  8,7 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  17,5 % Vstup do súdneho konania (§ 10 ods. 2 písm. g) zákona č. 176/2015 Z.z.) -  2,4 % Poučenie o správnom postupe (§ 23 písm. a) 1. zákona č. 176/2015 Z.z.) -  0,8 % Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu) -  17,5 % Podnet na zmenu právnej úpravy -  1,6 % Odloženie podnetu § 22 -  19,0 %

Typ odloženia podnetov

Žiadne dáta

Kontakt

Račianska 153
831 54 Bratislava
Slovakia
00421 2 20 42 03 09
sekretariat@komisar.sk

Podnety

Copyright © 2016 - 2018 Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím