Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu

Podať podnet osobne

Teraz
Sem môžete zadať hlavný termín, kedy by Vám vyhovovalo osobné podanie podnetu.
Teraz
Sem môžete zadať náhradný termín, kedy by Vám vyhovovalo osobné podanie podnetu.
Údaje o oznamovateľovi podania
Miesto pre podanie podnetu
Adresa pre podanie:
Úrad Komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Račianska 153
831 54 Bratislava
Slovakia
(6. poschodie)

Kontakt

Račianska 153
831 54 Bratislava
Slovakia
00421 2 20 42 03 09
sekretariat@komisar.sk

Podnety

Copyright © 2016 Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím